Sökresultat

 • Rutin (3)
 • Senaste månaden (3)
 • Avtal (1)
 • Chef (2)
 • Rapport (2)
 • Styrdokument (2)
 • Visa fler
 • Tidredovisning (1)
 • Årsredovisning (1)

 • Medarbetarsidor (3)

 • Dokument (3)

 • Senaste veckan (2)
 • Senaste året (3)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Dokument: Verksamhetsstrategi och verksamhetsplan

Verksamhetsstrategi och verksamhetsplan

I verksamhetsstrategin och verksamhetsplanen kan du läsa om viktiga politikområden där vi som myndighet har ett ansvar att verka, hur vi arbetar och prioriterade leveranser för det aktuella verksamhetsåret. Verksamhetskoderna används för både tid och fakturor.

Dokument: Föredragning för generaldirektören

Föredragning för generaldirektören

De veckovisa föredragningarna är ett forum för beslut i frågor där generaldirektören är beslutande. Men det är också viktiga tillfällen för generaldirektören att få information om och avstämningar i avdelningarnas verksamheter. För att tillfällena ska användas optimalt ska ärendena vara väl förberedda, kortfattade och fokusera på kärnfrågan.   På Gd-föredragningarna deltar stabschefen och verksamhetsstrategen Johan Kling. Ledningsstabens funktion är bland annat att ge stöd till myndighetsledningen med framåtriktande analys inom myndighetens verksamhetsområde. Stabschefen för korta minnesanteckningar och går in som tjänsteförrättande GD om generaldirektören är förhindrad att delta.

Dokument: Projekt

Projekt

Alla projekt på HaV ska följa vår projektpolicy och projektmall Styrman. Här hittar du en handbok och flera mallar som du ska använda för att dokumentera och visualisera projektets olika delar.