Sökresultat

 • Miljökvalitetsnormer (2)
 • Senaste månaden (2)
 • Bedömningsgrunder (2)
 • Farliga ämnen (1)
 • Föreskrift (1)
 • Publikation (1)
 • Visa fler
 • Remiss (1)
 • Vattenförvaltning (2)
 • Vägledning (1)

 • Vårt uppdrag (1)
 • Remisser (1)
 • Publikationer (1)

 • Publikation (1)
 • Remiss (1)

 • Senaste veckan (1)
 • Senaste året (2)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Publikation: Miljögifter i ytvatten - klassificering av status

Miljögifter i ytvatten - klassificering av status

Klassificering av ytvattenstatus är en viktig utgångspunkt för att fastställa miljökvalitetsnormer enligt vattenförvaltningsförordningen. Den här vägledningen ska underlätta vid klassificering av ekologisk status och kemisk ytvattenstatus avseende miljögifter.

Remiss: Remiss om revidering av föreskrifter (HVMFS 2013:19) om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten

Remiss om revidering av föreskrifter (HVMFS 2013:19) om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har reviderat de föreskrifter som reglerar hur ytvattenförekomster klassificeras och normsätts.