Sökresultat

 • Miljökvalitetsnormer (3)
 • Senaste månaden (3)
 • Bedömningsgrunder (1)
 • Föreskrift (1)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Tillstånd (1)
 • Visa fler
 • Tillsynsvägledning (1)
 • Vattenbruk (1)
 • Vattenförvaltning (1)
 • Vattenkraft (1)
 • Vägledning (1)

 • Vägledningar (1)
 • Föreskrifter (1)
 • Vårt uppdrag (1)
 • Regeringsuppdrag (1)

 • Faktasida (2)
 • Regeringsuppdrag (1)

 • Senaste året (3)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten (HVMFS 2013:19)

Klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten (HVMFS 2013:19)

Start Föreskrifter Klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten (HVMFS 2013:19) Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2013:19) om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten Vägledning Ladda ner dokumentet 19

Faktasida: Vattenbruk omfattas av miljöbalkens krav

Vattenbruk omfattas av miljöbalkens krav

Alla typer av vattenbruk omfattas av miljöbalkens krav. Syftet är att främja en hållbar utveckling, så att nuvarande och kommande generationer kan garanteras en hälsosam och god miljö. Havs- och vattenmyndigheten har det nationella ansvaret för att ge tillsynsvägledning för vattenbruk inom miljöbalkens område.

Faktasida: Utveckling av vägledning om miljöanpassning av vattenkraften (2019)

Utveckling av vägledning om miljöanpassning av vattenkraften (2019)

Havs- och vattenmyndigheten får i uppdrag att utveckla sin vägledning för hur en miljöanpassning av vattenkraften kan ske på ett kostnadseffektivt sätt i förhållande till eftersträvad miljönytta.