Sökresultat

 • Havsförvaltning (3)
 • Senaste månaden (3)
 • Gis (1)
 • Havsplanering (2)
 • Internationellt arbete (1)
 • Skyddade områden (1)
 • Visa fler
 • Åtgärdsprogram (1)
 • Östersjön (1)

 • Kartor och Gis (1)
 • Konventioner (2)

 • Faktasida (3)

 • Senaste året (3)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Aktionsplan för miljön i Östersjön

Aktionsplan för miljön i Östersjön

Länderna inom Helcom har kommit överens om en gemensam aktionsplan för Östersjöns miljö, Baltic Sea Action Plan (BSAP). Målet är att Östersjön ska vara i god ekologisk status år 2021.

Faktasida: Samarbete med Sydafrika

Samarbete med Sydafrika

Vårt samarbete med Sydafrika inleddes under 2015 och 2016. Havsplanering, miljöövervakning och koordinerad förvaltning från källa till hav är våra huvudsakliga samarbetsområden.

Dokument: Havsplanering - geografiska data

Havsplanering - geografiska data

Geografiska data från HaV för svensk havsplanering