Sökresultat

 • Havs- och vattenmiljöanslaget (2)
 • Senaste månaden (2)
 • Anslag (1)
 • Bidrag (2)
 • Blanketter (1)
 • Övergödning (1)
 • Visa fler

 • Anslag och bidrag (2)

 • Faktasida (1)
 • Utlysning (1)

 • Senaste veckan (1)
 • Senaste året (2)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: LOVA

LOVA

Lokala åtgärder för bättre havs- och vattenmiljö kan få stöd genom LOVA-bidrag. Bidraget kan sökas hos länsstyrelsen och går framför allt till kommuner, föreningar och andra sammanslutningar.

Faktasida: Utlysning av skrivarmedel till EU:s miljöfond LIFE inför 2020

Utlysning av skrivarmedel till EU:s miljöfond LIFE inför 2020

Havs- och vattenmyndigheten utlyser medel från Havs- och vattenmiljöanslaget för skrivarstöd för framtagandet av en ansökan till EU:s LIFE-program inför ansökningsåret 2020. Utlysningen riktar sig till projekt som bidrar till att förbättra havs- och vattenmiljöer.