Sökresultat

 • Föreskrift (5)
 • Senaste månaden (5)
 • Badvatten (1)
 • Bedömningsgrunder (1)
 • Fritidsfiske (1)
 • Miljökvalitetsnormer (1)
 • Visa fler
 • Regler (1)
 • Remiss (1)
 • Vattenförvaltning (1)
 • Vägledning (1)
 • Yrkesfiske (1)

 • Vägledningar (1)
 • Föreskrifter (3)
 • Vårt uppdrag (1)
 • Remisser (1)

 • Faktasida (4)
 • Remiss (1)

 • Senaste veckan (1)
 • Senaste året (5)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Badvatten - vägledning och föreskrift för EU-bad

Badvatten - vägledning och föreskrift för EU-bad

Kommunerna ansvarar för att sköta EU-bad, men baden omfattas av bestämmelserna i Badvattenförordningen och Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter.

Faktasida: Föreskrifter

Föreskrifter

På den här sidan hittar du Havs- och vattenmyndighetens grundföreskrifter i pdf-format. Klicka på respektive föreskrift för att få den senast uppdaterade (konsoliderade) versionen och för att se alla ändringar av föreskriften eller på länken nedan för att endast se våra nya föreskrifter.

Faktasida: Nya föreskrifter

Nya föreskrifter

Start Föreskrifter Nya föreskrifter Nya föreskrifter 2019 Register 2019 Register över HVMFS beslutade under år 2019 11 Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2019:11) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i

Faktasida: Fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön (FIFS 2004:36)

Fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön (FIFS 2004:36)

Start Föreskrifter Fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön (FIFS 2004:36) Fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön (FIFS 2004:36) Konsoliderad utgåva Registret senast uppdaterat 2019-07-03 Bemyndigande : 2 kap. 3, 7 och 12 §§, 6 kap. 2 och 8 §§

Remiss: Remiss om revidering av föreskrifter (HVMFS 2013:19) om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten

Remiss om revidering av föreskrifter (HVMFS 2013:19) om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har reviderat de föreskrifter som reglerar hur ytvattenförekomster klassificeras och normsätts.