Sökresultat

 • Fångstmottagare (2)
 • Senaste månaden (2)
 • Handel (2)
 • Regler (1)
 • Yrkesfiske (1)

 • Yrkesfiske (1)

 • Faktasida (1)
 • Vanlig fråga (1)

 • Senaste året (2)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Dokument: Manualer för verksamma inom yrkesfisket

Manualer för verksamma inom yrkesfisket

Här finns anvisningar för hur du fyller i vissa blanketter och manualer för program. Vilka uppgifter som ska lämnas framgår av EU:s regelverk och våra nationella föreskrifter. 

Vanlig fråga: Vad gäller för mig som köper fisk och skaldjur?

Vad gäller för mig som köper fisk och skaldjur?

Alla förstahandsmottagare och grossister som handlar med de fiskeriprodukter som omfattas av spårbarhetskraven ska från den 1 januari 2019 även rapportera information om sina försäljningar via HaV:s spårbarhetssystem.