Sökresultat

 • Dricksvatten (2)
 • Senaste månaden (2)
 • Bidrag (1)
 • Vattenskyddsområde (1)

 • Anslag och bidrag (1)
 • Vägledningar (1)

 • Faktasida (1)
 • Utlysning (1)

 • Senaste året (2)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Bidrag till åtgärder för en bättre vattenhushållning och bättre tillgång till dricksvatten

Bidrag till åtgärder för en bättre vattenhushållning och bättre tillgång till dricksvatten

Bidrag kan sökas hos länsstyrelsen. Bidrag kan lämnas till åtgärder i fråga om vattenskyddsområden, vattenbesparing, framtagande av kunskaps- eller planeringsunderlag, investering i ny teknik eller andra åtgärder som syftar till en bättre vattenhushållning eller bättre tillgång till dricksvatten.

Faktasida: Dokumentation från seminarier och temadagar om dricksvatten

Dokumentation från seminarier och temadagar om dricksvatten

Här finns presentationer och andra dokument från olika temadagar och seminarier om dricksvatten.