Sökresultat

 • Arter med åtgärdsprogram (6)
 • Senaste månaden (6)
 • Fiskar (1)
 • Fredade arter (1)
 • Ryggradslösa djur (2)
 • Växter (2)
 • Visa fler

 • Arter (6)

 • Art (6)

 • Senaste året (6)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida om arter: Flodkräfta

Flodkräfta

Den svenska flodkräftan har minskat dramatiskt i takt med att signalkräftan har ökat. Flodkräftan är rödlistad som akut hotad och det behövs åtgärder för att säkra livsmiljöer åt de flodkräftor som finns kvar.

Faktasida om arter: Flodnejonöga

Flodnejonöga

Flodnejonöga, även kallad nätting, var förr en viktig art för fisket i Norrland. Men när de större norrlandsälvarna byggdes ut, försvann viktiga livsmiljöer för arten och bestånden minskade. Under 2000-talet har de stabiliserat sig.

Faktasida om arter: Flodpärlmussla

Flodpärlmussla

Flodpärlmusslor växer mycket långsamt och har höga krav på miljön de lever i. Ett stort problem är att de har svårt att fortplanta sig, så åtgärder behövs för att säkra livskraftiga bestånd av flodpärlmusslor i Sverige. Arten är fredad i svenska vatten.

Faktasida om arter: Flytsvalting

Flytsvalting

Flytsvalting är en rödlistad vattenväxt som behöver fria vattenytor. Den klarar sig dåligt när marker växer igen och den måste konkurrera med andra arter som vattenpilört och blåsstarr.

Faktasida om arter: Murgrönsmöja

Murgrönsmöja

Murgrönsmöja är känslig för kalla vintrar, och är i Sverige på gränsen till sin nordliga utbredning inom Europa. Den finns enbart på ett fåtal lokaler i Halland och är en utrotningshotad art.

Faktasida om arter: Ävjepilört

Ävjepilört

I Sverige finns troligen över hälften av världens alla kända lokaler med ävjepilört. Här har den försvunnit från många lokaler, och klassas nu som nära Nära hotad i den svenska rödlistan 2015.