Sökresultat

 • Övergödning (7)
 • Senaste månaden (7)
 • Algblomning (4)
 • Badvatten (1)
 • Bidrag (1)
 • Blanketter (1)
 • Visa fler
 • Farliga ämnen (1)
 • Havs- och vattenmiljöanslaget (1)
 • Internationellt arbete (1)
 • Jordbruk (1)
 • Kattegatt (1)
 • Miljödata (1)
 • Miljöövervakning (2)
 • Programområde Kust och Hav (1)
 • Skagerrak (1)
 • Skräp/marint skräp (1)
 • Skyddade områden (1)
 • Små avlopp (1)
 • Statistik (1)

 • Miljöhot (4)
 • Anslag och bidrag (1)
 • Data och statistik (1)
 • Konventioner (1)

 • Faktasida (5)
 • Vanlig fråga (2)

 • Senaste året (7)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: LOVA

LOVA

Lokala åtgärder för bättre havsmiljö kan få stöd från LOVA-bidraget. Bidraget kan sökas hos länsstyrelsen och går framför allt till kommuner, föreningar och andra sammanslutningar.

Faktasida: Algblomning

Algblomning

När vissa alger eller bakterier förökar sig i stora mängder kallas det för algblomning. Här får du svar på de vanligaste frågorna om algblomning.  

Faktasida: Marina informationscentraler

Marina informationscentraler

I Sverige finns tre marina informationscentraler – Bottniska viken, Egentliga Östersjön och Västerhavet – som drivs av länsstyrelserna på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten.

Vanlig fråga: Vad är algblomning?

Vad är algblomning?

Start Miljöpåverkan Övergödning Algblomning Taggar: Algblomning Övergödning Vad är algblomning? Algblomning är i grunden en naturlig process som inträffar under vår och höst. Men övergödning och kanske även överfiske av våra hav och sjöar har lett

Vanlig fråga: Vad är orsaken till algblomningarna?

Vad är orsaken till algblomningarna?

Start Miljöpåverkan Övergödning Algblomning Taggar: Algblomning Jordbruk Små avlopp Övergödning Vad är orsaken till algblomningarna? Överskott av näringsämnena fosfor och kväve i vattnet ger upphov till övergödning och algblomningar. Mänskliga

Faktasida: Tillförsel av kväve till kusten

Tillförsel av kväve till kusten

Statistikområdet Tillförsel av kväve till kusten beskriver mängden vattenburen kväve som når kusten från landbaserade källor. Data kommer från Havs- och vattenmyndighetens nationella miljöövervakningsprogram för flodmynningar och från större punktkällor; avloppsreningsverk och industrier, med utsläpp till kusten.

Faktasida: Ospars arbetsområden

Ospars arbetsområden

Fem tematiska strategier styr Ospars arbete. Till varje strategi hör en ansvarig expertkommitté som förbereder frågor som sedan tas upp för beslut i kommissionen. Havs- och vattenmyndigheten tillsammans med flera svenska myndigheter deltar i detta arbete.