Sökresultat

 • Vanlig fråga (13)
 • Senaste månaden (13)
 • Algblomning (3)
 • Badvatten (3)
 • Marina däggdjur (1)

 • Arter (9)
 • Badvatten (2)
 • Miljöhot (1)
 • Samordningsområden (1)

 • Senaste veckan (2)
 • Senaste året (13)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Frågor och svar om badvatten

Frågor och svar om badvatten

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om badplatser och badvattenkvalitet.

Vanlig fråga: Var hittar jag aktuell information om algblomning vid min badplats?

Var hittar jag aktuell information om algblomning vid min badplats?

Start Miljöpåverkan Övergödning Algblomning Taggar: Badvatten Algblomning Var hittar jag aktuell information om algblomning vid min badplats? På Badplatsen kan du se inrapporterade uppgifter om algblomning vid svenska större badplatser ( EU-bad och

Vanlig fråga: Frågor och svar om säl

Frågor och svar om säl

Här hittar du svar på vanliga frågor om våra sälarter – var de finns, hur de mår samt hur sälar och fiske påverkar varandra. Dessutom kan du läsa om hur vi på Havs- och vattenmyndigheten arbetar med sälförvaltning.

Vanlig fråga: Vad ska jag göra om jag hittar en död säl?

Vad ska jag göra om jag hittar en död säl?

Start Arter Frågor och svar om säl Vad ska jag göra om jag hittar en död säl? Naturhistoriska riksmuseet är intresserad av fynd av vissa döda sälar: Alla tre sälarterna från Östersjön om de är i någorlunda skick, och gråsäl från västkusten. Här kan

Vanlig fråga: Vad gör HaV i arbetet med sälförvaltning?

Vad gör HaV i arbetet med sälförvaltning?

Start Arter Frågor och svar om säl Vad gör HaV i arbetet med sälförvaltning? Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för att förvalta sälen tillsammans med Naturvårdsverket. HaV stöttar utveckling och införande av sälsäkra redskap, dels genom att ge

Vanlig fråga: Vad är målet med förvaltningen av säl?

Vad är målet med förvaltningen av säl?

Start Arter Frågor och svar om säl Vad är målet med förvaltningen av säl? De övergripande målen är att de respektive sälarterna ska ha gynnsam bevarandestatus och dess påverkan på mänskliga intressen ska vara neutral eller positiv. Gynnsam

Vanlig fråga: Hur fungerar säljakten?

Hur fungerar säljakten?

Start Arter Frågor och svar om säl Hur fungerar säljakten? Skyddsjakt är den enda säljakt som är tillåten för närvarande (april 2019), och Naturvårdsverket är ansvarig myndighet. Jakten är till för att skydda fiskeredskap och utförs av licensierade

Vanlig fråga: Får jag jaga säl?

Får jag jaga säl?

Start Arter Frågor och svar om säl Får jag jaga säl? Skyddsjakt är för tillfället den enda tillåtna jaktformen för vikare och knubbsäl och beslutas av Naturvårdsverket. Naturvårdsverket får besluta om skyddsjakt om det inte finns någon annan lämplig

Vanlig fråga: Vad kan man göra för att minska påverkan från säl på fiske?

Vad kan man göra för att minska påverkan från säl på fiske?

Start Arter Frågor och svar om säl Vad kan man göra för att minska påverkan från säl på fiske? Exempelvis kan man arbeta med följande: Sälsäkra redskap och sälskrämmor, där sälar skräms bort av störande ljud, kan göra det lättare att fiska i områden

Vanlig fråga: Var kan jag se säl?

Var kan jag se säl?

Start Arter Frågor och svar om säl Var kan jag se säl? Sälar lever längs hela svenska kusten. Gråsäl finns främst på ostkusten i mellersta Sverige, med centrum i Stockholms skärgård och Åland. Knubbsälar finns främst i Bohuslän, skärgården utanför