Sökresultat

 • Publikation (7)
 • Senaste månaden (7)
 • Arter med åtgärdsprogram (1)
 • Fredade arter (1)
 • Främmande arter (1)
 • Gis (1)
 • Visa fler
 • Handbok (1)
 • Klimat (1)
 • Miljöövervakning (1)
 • Publikation (6)
 • Rapport (1)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Ryggradslösa djur (1)
 • Små avlopp (2)
 • Vägledning (2)
 • Årsredovisning (1)

 • Publikationer (7)

 • Senaste dagen (1)
 • Senaste veckan (1)
 • Senaste året (7)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Publikation: Årsredovisning 2017

Årsredovisning 2017

Havs- och vattenmyndigheten är en förvaltningsmyndighet för frågor om bevarande, restaurering och hållbart nyttjade av sjöar, vattendrag, hav och fiskresurserna. Årsredovisningen ger en sammanfattning av våra resultat.

Publikation: Rening av hushållsspillvatten

Rening av hushållsspillvatten

Gäller infiltrationsanläggningar och markbäddar för fler än 25 personer. Allmänna råden är ett kunskapunderlag till stöd vid utformning av sådana anläggningar.

Publikation: Svenska stormusslor

Svenska stormusslor

I Sverige finns 37 arter musslor som lever i sötvatten. De flesta är mycket små, och hör till gruppen klot- och ärtmusslor. Elva arter kallas "stormusslor" eftersom de är förhållandevis stora.

Publikation: Verksamhetsstrategi 2018–2020

Verksamhetsstrategi 2018–2020

Havs- och vattenmyndighetens verksamhetsstrategi ger övergripande mål för vår verksamhet under treårsperioden 2018–2020.

Publikation: Smartare klimatinformation - Verktyg för bättre kunskap och ökad förmåga till klimatanpassning

Smartare klimatinformation - Verktyg för bättre kunskap och ökad förmåga till klimatanpassning

Projektet Smartare klimatinformation, SKI, presenteras i denna slutrapport.

Publikation: Små avloppsanläggningar - handbok till allmänna råd

Små avloppsanläggningar - handbok till allmänna råd

Handboken har som syfte att komplettera de allmänna råden om små avloppsanordningar i olika avseenden såsom exempel och hänvisningar till relevant litteratur.

Publikation: Uppföljning av maritima strategin

Uppföljning av maritima strategin

Detta är en redovisning av det regeringsuppdrag som Havs- och vattenmyndigheten fick den 6 april 2017: ”Uppdrag att utveckla ett begränsat antal indikatorer och utföra den fördjupade uppföljningen av regeringens nationella maritima strategi”.