Sökresultat

  • Kalenderhändelse (12)
  • Senaste månaden (12)

  • Medarbetarsidor (12)
  • Kalendarium (12)

  • Senaste veckan (2)
  • Senaste året (12)

  • Sortera på senast uppdaterad
  • Sortera på sidans namn
Kalenderhändelse: Workshop i limnisk pedagogik - Från källa till hav

Workshop i limnisk pedagogik - Från källa till hav

SLU Centrum för naturvägledning (CNV) bjuder tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten in till en workshop i limnisk pedagogik.

Kalenderhändelse: Lunchseminarium: Arter varierar genetiskt och det spelar roll

Lunchseminarium: Arter varierar genetiskt och det spelar roll

Varför ska vi övervaka arternas genetiska variation? Hur ska arter klara sig i en värld med ett föränderligt klimat och ett ökat resursutnyttjande? Forskare från Göteborgs universitet och Stockholms universitet berättar.

Kalenderhändelse: Besök från Kosovos miljöministerium

Besök från Kosovos miljöministerium

Start Evenemang Kalender Besök från Kosovos miljöministerium

Kalenderhändelse: Copernicus Marine Service Training Workshop for the Baltic Sea region

Copernicus Marine Service Training Workshop for the Baltic Sea region

Mercator Ocean International, Noveltis and the Swedish Institute for the Marine Environment organize on November 5-6 2019 in Gothenburg , Sweden, a Regional Copernicus Marine Service Training Workshop dedicated to the Baltic Sea region.

Kalenderhändelse: Svensk-norsk försurnings- och kalkningskonferens

Svensk-norsk försurnings- och kalkningskonferens

Havs- och vattenmyndigheten och norska Miljødirektoratet anordnar en tvådagarskonferens om försurning och kalkning.

Kalenderhändelse: Limniska främmande arter

Limniska främmande arter

Dialog om revidering av regionala miljöövervakningsprogram 2021-26

Kalenderhändelse: Sötvatten inklusive miljögifter

Sötvatten inklusive miljögifter

Dialog om revidering av regionala miljöövervakningsprogram 2021-26

Kalenderhändelse: Kust & Hav inklusive miljögifter

Kust & Hav inklusive miljögifter

Dialog om revidering av regionala miljöövervakningsprogram 2021-26

Kalenderhändelse: Laxhälsomöte

Laxhälsomöte

Havs- och vattenmyndigheten bjuder den 13 november in till ett möte om laxhälsa.

Kalenderhändelse: Östersjöfiske 2020

Östersjöfiske 2020

Konferens om östersjöfiskets framtid.