Sökresultat

  • Kalenderhändelse (8)
  • Senaste månaden (8)
  • Miljöövervakning (1)
  • Vattenkraft (1)

  • Medarbetarsidor (8)
  • Kalendarium (8)

  • Senaste veckan (4)
  • Senaste året (8)

  • Sortera på senast uppdaterad
  • Sortera på sidans namn
Kalenderhändelse: Invasiva främmande växter i limnisk miljö – hur bekämpar vi dem bäst?

Invasiva främmande växter i limnisk miljö – hur bekämpar vi dem bäst?

Start Evenemang Kalender Invasiva främmande växter i limnisk miljö – hur bekämpar vi dem bäst? Tid Klockan 10.00 - 16.00 Deltagare Mötet riktar sig i första hand till länsstyrelser och kommuner Plats Havs- och vattenmyndigheten, Gullbergs strandgata

Kalenderhändelse: Nationell konferens för oljeskadeskydd 2019

Nationell konferens för oljeskadeskydd 2019

Konferensen arrangeras gemensamt av Nationell samverkansgrupp för oljeskadeskydd (NSO). Havs- och vattenmyndigheten och Sjöfartsverket är värdmyndigheter för årets konferens.

Kalenderhändelse: Miljöövervakningsdagarna

Miljöövervakningsdagarna

Välkommen till årets miljöövervakningsdagar som hålls i Karlstad.

Kalenderhändelse: Västerhavsveckan

Västerhavsveckan

Den 3-11 augusti 2019 arrangeras en ny Västerhavsvecka. Årets tema är havet utifrån våra sinnen.

Kalenderhändelse: Idéworkshop för projektet Tre Skärgårdar

Idéworkshop för projektet Tre Skärgårdar

Tre Skärgårdar är ett projekt som stimulerar till idéskapande och utreder utvecklingsmöjligheter i skärgårdsområdet Stockholm-Åland-Åbo.

Kalenderhändelse: Almedalsveckan 2019

Almedalsveckan 2019

Den 30 juni - 7 juli möts politiker, beslutsfattare och engagerade personer i Almedalen för att debattera och diskutera samhällsfrågor. Tillsammans med våra samarbetspartners är vi på plats och lyfter viktiga frågor.

Kalenderhändelse: Handläggarträff vattenverksamhet

Handläggarträff vattenverksamhet

HaV bjuder in till handläggarträff för tillsynsmyndigheter med tillsynsansvar för vattenverksamhet.

Kalenderhändelse: Webbinarium om Vattenmiljö och vattenkraft

Webbinarium om Vattenmiljö och vattenkraft

Havs- och vattenmyndigheten bjuder in länsstyrelsen till ett webbinarium angående propositionen Vattenmiljö och vattenkraft.