Sökresultat

 • Dokument (20)
 • Senaste månaden (20)
 • Anställning (5)
 • Avtal (1)
 • Blanketter (1)
 • Chef (5)
 • Visa fler
 • Forskning (1)
 • Handbok (2)
 • Intern service (1)
 • Lön (1)
 • Rapport (4)
 • Rutin (3)
 • Sjukskrivning (1)
 • Små avlopp (4)
 • Styrdokument (7)
 • Tidredovisning (2)
 • Tillstånd (3)
 • Tjänsteresa (1)
 • Vattenkraft (2)
 • Vattenverksamhet (2)
 • Vägledning (1)
 • Yttrande (1)
 • Årsredovisning (1)

 • Vägledningar (2)
 • Medarbetarsidor (14)

 • Senaste dagen (1)
 • Senaste veckan (6)
 • Senaste året (20)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Dokument: Utformning av vägledningar och rapporter

Utformning av vägledningar och rapporter

Alla vägledningar och rapporter vi tar fram ska ha en enhetlig utformning och ett tydligt budskap. För att underlätta i ditt arbete finns här en policy med riktlinjer, samt en rutin med checklista.

Dokument: Verksamhetsstrategi och verksamhetsplan

Verksamhetsstrategi och verksamhetsplan

I verksamhetsstrategin och verksamhetsplanen kan du läsa om viktiga politikområden där vi som myndighet har ett ansvar att verka, hur vi arbetar och prioriterade leveranser för det aktuella verksamhetsåret. Verksamhetskoderna används för både tid och fakturor.

Dokument: Boka resor på HaV

Boka resor på HaV

Ska du boka en resa genom vår resekontoleverantör kontaktar du vår resebyrå Big Travel Sweden AB, på telefon 031-387 16 02. När du ska resa i tjänsten ska du åka kollektivt med tåg eller buss. I vissa fall är det okej att ta bilen, men välj då en miljöklassad bil om det är möjligt. Flyga får du bara göra om du ska åka riktigt långt, mer än femtio mil.

Dokument: Kollektivavtal

Kollektivavtal

Ett kollektivavtal reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare i olika frågor på en arbetsplats. Det finns både centrala och lokala kollektivavtal. Som namnet anger så omfattas alla på arbetsplatsen av ett kollektivavtal, trots att det är ett avtal mellan arbetsgivaren och de fackliga organisationerna.

Dokument: Föredragning för generaldirektören

Föredragning för generaldirektören

De veckovisa föredragningarna är ett forum för beslut i frågor där generaldirektören är beslutande. Men det är också viktiga tillfällen för generaldirektören att få information om och avstämningar i avdelningarnas verksamheter.

Dokument: Arbetet med forskning och utveckling

Arbetet med forskning och utveckling

Hela HaV har i uppdrag att försörja myndigheten med ny kunskap, men enheten för forskning och utveckling samordnar processen. Ta gärna hjälp av vårt verktyg för att lämna förslag på områden med forskningsbehov.

Dokument: Bildarkiv

Bildarkiv

Så här använder du vårt bildarkiv. Om du aldrig använt det förut läs gärna igenom hela lathunden innan du börjar.

Dokument: Om du blir sjuk

Om du blir sjuk

Det är viktigt att du meddelar din chef om du blir sjuk. Du ska också hänvisa din telefon.

Dokument: Rekryteringspolicy

Rekryteringspolicy

Rekryteringspolicyn ger en strategisk beskrivning av vision och mål för Havs- och vattenmyndighetens rekryteringsarbete.

Dokument: Rutin vid sjukskrivning och rehabilitering

Rutin vid sjukskrivning och rehabilitering

Rutinen ska vara ett stöd i rehabiliteringsarbetet och bidra till ett tydlig och enhetligt arbetssätt på myndigheten som syftar till lika villkor och en bra rehabilitering för medarbetarna.