Sökresultat

 • Kartor och Gis (3)
 • Senaste månaden (3)
 • Gis (3)
 • Havsförvaltning (1)
 • Havsplanering (1)
 • Vattenförvaltning (1)
 • Visa fler

 • Faktasida (3)

 • Senaste året (3)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Visa koordinater på en karta

Visa koordinater på en karta

Har du en text med koordinater i så klistra in den här.

Faktasida: Karttjänster från andra

Karttjänster från andra

Du hittar en stor mängd med geografiska datamängder och karttjänster för miljöarbete via sido-länkarna på denna sida.

Dokument: Baslinje + 1 nautisk mil - geografiska data

Baslinje + 1 nautisk mil - geografiska data

En särskild avgränsningslinje för tre miljödirektiv