Sökresultat

 • Samordningsområden (13)
 • Senaste månaden (13)
 • Bidrag (2)
 • Fiskevård (1)
 • Forskning (1)
 • Fritidsbåt (1)
 • Visa fler
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Restaurering (2)
 • Vattenkraft (3)
 • Vattenverksamhet (1)
 • Övergödning (2)

 • Faktasida (8)
 • Nyhet (3)
 • Vanlig fråga (2)

 • Senaste dagen (2)
 • Senaste veckan (6)
 • Senaste året (13)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Forskningsprogram för vattenkraft och miljö

Forskningsprogram för vattenkraft och miljö

För att bättre anpassa vattenkraften till ekosystemens behov, samverkar Havs- och vattenmyndigheten med Energiforsk i två forskningsprogram för att utveckla funktionella åtgärder.

Faktasida: Båtmiljörådet

Båtmiljörådet

Båtmiljörådet samlar organisationer och myndigheter som har intresse av att minska båtlivets miljöpåverkan.

Nyhet: Träff för åtgärdssamordnarna i Halland

Träff för åtgärdssamordnarna i Halland

De halländska piloterna var värdar och arrangerade inspirationsdagar för alla åtgärdssamordnare. Mycket givande dagar, att få träffa alla och utbyta erfarenheter är alltid uppskattat.

Vanlig fråga: Frågor och svar om den nationella planen

Frågor och svar om den nationella planen

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om den nationella planen för omprövning av vattenkraft.

Vanlig fråga: Hur ska verksamheter som omfattas av så kallade äldre rättigheter hanteras vid tillsyn och vid eventuell omprövningsprocess enligt 24 kap. 5 § miljöbalken?

Hur ska verksamheter som omfattas av så kallade äldre rättigheter hanteras vid tillsyn och vid eventuell omprövningsprocess enligt 24 kap. 5 § miljöbalken?

Start Samverkansområden Hur ska verksamheter som omfattas av så kallade äldre rättigheter hanteras vid tillsyn och vid eventuell omprövningsprocess enligt 24 kap. 5 § miljöbalken? Vid handläggning av frågor gällande äldre rättigheter är det HaV:s

Faktasida: Remiss av förslag på nationell plan för omprövning av vattenkraft

Remiss av förslag på nationell plan för omprövning av vattenkraft

Den 6 maj 2019 presenterade vi förslag på nationell plan för omprövning av vattenkraft. Fram till den 28 juni 2019 höll vi samråd om förslaget samt miljökonsekvensbeskrivningen.

Nyhet: Välbesökt dikes- och LEVA-träff i fält

Välbesökt dikes- och LEVA-träff i fält

Det var trångt på småvägarna kring Abild öster om Falkenberg, när LEVA och projektet med studiecirklar för underhåll av diken bjöd in till en fältdag.

Faktasida: Lokalt åtgärdsarbete mot övergödning i Löftaån, Hovmanneån och Torpaån

Lokalt åtgärdsarbete mot övergödning i Löftaån, Hovmanneån och Torpaån

Projektet arbetar med att främja kommunikation och samarbete mellan olika aktörer, med målet att förbättra den ekologiska statusen i tre vattendrag i Halland.

Faktasida: Avrinningsområden på Orust

Avrinningsområden på Orust

Projektet drivs av Orust kommun och omfattar sex mindre avrinningsområden på Orust. Målet är att öka lokalt engagemang för åtgärdsarbete mot övergödning.

Faktasida: Sydvästra Skånes avrinningsområde

Sydvästra Skånes avrinningsområde

Vattenrådet har startat upp ett långsiktigt och systematiskt åtgärdsarbete för att försöka hitta lösningar på övergödningsproblematiken och samtidigt bibehålla en långsiktigt hållbar livsmedelsproduktion.