Sökresultat

 • Data och statistik (4)
 • Senaste månaden (4)
 • Fritidsfiske (2)
 • Miljödata (1)
 • Miljöövervakning (1)
 • Programområde Kust och Hav (1)
 • Visa fler
 • Statistik (4)
 • Yrkesfiske (2)
 • Övergödning (1)

 • Faktasida (4)

 • Senaste året (4)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: SM – Statistiska Meddelanden

SM – Statistiska Meddelanden

Officiell statistik inom fiskets område finns tillgänglig via länkarna nedan. Statistik för åren 2002–2010 finns på Statistiska Centralbyråns hemsida.

Faktasida: Fångststatistik för fritidsfisket

Fångststatistik för fritidsfisket

Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för officiell statistik inom fiskets område. Statistiken har på HaV:s uppdrag producerats av Statistiska centralbyrån, SCB.

Faktasida: Tillförsel av kväve till kusten

Tillförsel av kväve till kusten

Statistikområdet Tillförsel av kväve till kusten beskriver mängden vattenburen kväve som når kusten från landbaserade källor. Data kommer från Havs- och vattenmyndighetens nationella miljöövervakningsprogram för flodmynningar och från större punktkällor; avloppsreningsverk och industrier, med utsläpp till kusten.

Faktasida: Äldre Statistiska Meddelanden

Äldre Statistiska Meddelanden

Officiell statistik inom fiskets område finns tillgänglig via länkarna nedan.