Sökresultat

  • Vattenförvaltning (2)
  • Kartor och Gis (2)
  • Senaste året (2)
  • Gis (1)
  • Havsförvaltning (1)
  • Havsplanering (1)
  • Visa fler

  • Faktasida (2)

  • Sortera på senast uppdaterad
  • Sortera på sidans namn
Dokument: Limniska ekoregioner

Limniska ekoregioner

En indelning av Sverige i sju regioner för att underlätta arbetet med typning av sjöar och vattendrag.

Dokument: Baslinje + 1 nautisk mil - geografiska data

Baslinje + 1 nautisk mil - geografiska data

En särskild avgränsningslinje för tre miljödirektiv