Sökresultat

 • Havsplanering (34)
 • Faktasida (34)
 • Bidrag (1)
 • Gis (3)
 • Havs- och vattenmiljöanslaget (1)
 • Havsplanering (34)
 • Visa fler
 • Internationellt arbete (2)
 • Publikation (5)
 • Rapport (1)

 • Senaste veckan (1)
 • Senaste månaden (2)
 • Senaste året (33)
 • Mer än ett år sedan (1)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Havsplanering

Havsplanering

Många ska samsas om havet. Havsplanering är till för att havet ska användas hållbart och effektivt nu och i framtiden. Havsplanerna ska bidra till hållbar utveckling.

Faktasida: Förslag till havsplaner

Förslag till havsplaner

Det är många som ska samsas om havet - därför behövs planering. Här är de förslag till havsplaner som alla kunde granska och kommentera från mars till juni 2019.

Faktasida: Dialog i tre steg på väg mot havsplaner

Dialog i tre steg på väg mot havsplaner

I havsplaneringen har vi dialog i tre steg.

Faktasida: Vad är havsplanering?

Vad är havsplanering?

Många ska samsas om havet. Havsplanering är till för att visa hur havet ska användas effektivt och hållbart, nu och i framtiden. Själva havsplanen ska visa lämplig användning av havet.

Faktasida: En framtid vi vill nå

En framtid vi vill nå

Havsplanerna kommer att bli en vägledning för dig som arbetar med beslut, planering och tillståndsprövningar som rör öppna havet. Som företagare eller annan verksamhetsutövare kan du också få vägledning av planerna genom att de ger ökad förutsägbarhet för hur haven bör komma att nyttjas ansvarsfullt.

Faktasida: Många olika intressen

Många olika intressen

Var passar det bäst att bygga vindkraftverk till havs? Varför har försvaret företräde på vissa platser? Var behöver särskild hänsyn tas till hotade arter som alfågeln och tumlaren? Hur förhåller sig havsplanerna till riksintressen?

Faktasida: Gediget underlag

Gediget underlag

Det är ett gediget underlag som ligger till grund för de havsplaner som nu presenteras i granskningsskedet. I ett tidigt skede av planeringen gjordes en nulägesbeskrivning av hur havets resurser används och vilka förutsättningarna är för användning och samexistens i framtiden.

Faktasida: Innebörd och konsekvenser

Innebörd och konsekvenser

Går vi åt rätt håll? Vad kan vi göra bättre i planeringen? Det är frågor som besvaras av miljö- och hållbarhetsbedömningen. Nu sammanställs bedömda konsekvenser i bland annat en miljökonsekvensbeskrivning och en hållbarhetsbeskrivning.

Faktasida: Kartor att utforska

Kartor att utforska

Utforska plankartan där du kan klicka och söka på områden, samt underlagskartan där du kan jämföra planeringen med olika underlag.

Faktasida: Bottniska viken

Bottniska viken

Vad kännetecknar Bottniska vikens planområde och hur har vi planerat för havsplaneområdet i stora drag? Här får du en överblick. I kartorna för varje havsområde hittar du mer detaljerad information om användningar.