Sökresultat

 • Konventioner (7)
 • Senaste månaden (7)
 • Farliga ämnen (1)
 • Forskning (1)
 • Havsförvaltning (1)
 • Internationellt arbete (2)
 • Visa fler
 • Kattegatt (1)
 • Skagerrak (1)
 • Skräp/marint skräp (1)
 • Skyddade områden (1)
 • Vattenförvaltning (1)
 • Åtgärdsprogram (1)
 • Östersjön (1)
 • Övergödning (1)

 • Faktasida (7)

 • Senaste året (7)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Aktionsplan för miljön i Östersjön

Aktionsplan för miljön i Östersjön

Länderna inom Helcom har kommit överens om en gemensam aktionsplan för Östersjöns miljö, Baltic Sea Action Plan (BSAP). Målet är att Östersjön ska vara i god ekologisk status år 2021.

Faktasida: Vattensamarbete mellan EU och Kina fortsätter

Vattensamarbete mellan EU och Kina fortsätter

Den 8 november deltog en delegation från HaV vid den kinesisk-europeiska vattenplattformens 7:e årsmöte i Guimarães, Portugal för att underteckna deklaration för fortsatt samarbete i vattenfrågor.

Faktasida: Delta, samverka och agera genom verktygen.

Delta, samverka och agera genom verktygen.

Syftet med verktygen är att stödja och inspirera vattengrupper, föreningar, organisationer och myndigheter. Verktygen ska bidra till ökat deltagande och samverkan och genom det till mer handling.

Faktasida: Verktyg för bättre vatten

Verktyg för bättre vatten

Här hittar du verktyg som du kan använda för att öka engagemanget i arbetet för bättre vatten. Det är enkla och effektiva metoder för lokalt arbete med vatten, och har tagits fram inom projektet Water Co-Governance.

Faktasida: Ospars arbetsområden

Ospars arbetsområden

Fem tematiska strategier styr Ospars arbete. Till varje strategi hör en ansvarig expertkommitté som förbereder frågor som sedan tas upp för beslut i kommissionen. Havs- och vattenmyndigheten tillsammans med flera svenska myndigheter deltar i detta arbete.

Faktasida: WaterCoG - samarbete för lokal vattenförvaltning

WaterCoG - samarbete för lokal vattenförvaltning

Water Co-Governance, WaterCoG, är ett Interreg-projekt med syfte att stärka lokalt engagemang och förbättra samarbete mellan olika aktörer i vattenförvaltningen. Sverige är ett av fem länder som är med.

Faktasida: Rapporter från WaterCoG

Rapporter från WaterCoG

Här hittar du både svenska och internationella rapporter från projektet.