Sökresultat

 • Organisation (38)
 • Anslag (1)
 • Organisation (38)
 • Säkerhet (1)

 • Faktasida (38)

 • Senaste dagen (1)
 • Senaste veckan (2)
 • Senaste månaden (7)
 • Senaste året (24)
 • Mer än ett år sedan (14)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Organisation

Organisation

Havs- och vattenmyndigheten är en enrådsmyndighet. Det innebär att generaldirektören ensam bär ansvaret för myndighetens verksamhet inför regeringen.

Faktasida: Generaldirektör

Generaldirektör

Havs- och vattenmyndigheten leds av generaldirektör Jakob Granit. Han ansvarar inför regeringen när det gäller myndighetens verksamhet. Som stöd i sitt arbete har han ett insynsråd, där han är ordförande.

Faktasida: Kunskapsavdelningen

Kunskapsavdelningen

Avdelningen ansvarar för myndighetens långsiktiga kunskapsförsörjning. Den berör miljö, fisk och andra akvatiska organismer, fiske, havsplanering, samhällsekonomi och andra aspekter på vatten-, havs- och fiskförvaltning. Vi har också ansvar för arbetet med internationellt utvecklingssamarbete, internationella processer och konventioner.

Faktasida: Avdelningen för havs- och vattenförvaltning

Avdelningen för havs- och vattenförvaltning

Avdelningen ansvarar för samordning och utveckling av arbetet med ett samlat svenskt genomförande av EU:s ramdirektiv för vatten och EU:s havsmiljödirektiv samt för utveckling och införande av en svensk havsplanering och andra maritima frågor.

Faktasida: Avdelningen för fiskförvaltning

Avdelningen för fiskförvaltning

Avdelningen ansvarar för att samordna arbetet med ett samlat svenskt genomförande av EU:s fiskeripolitik och särskilt verka för en hållbar förvaltning av fiskresurserna inom ramen för ekosystemansatsen.

Faktasida: Avdelningen för verksamhetsstöd

Avdelningen för verksamhetsstöd

Avdelningen ska ge stöd och service till myndigheten med syfte att säkerställa en effektiv ledning, gemensamma arbetsformer och kvalitetssäkring av myndighetens verksamhet.

Faktasida: Enheten för forskning och miljömål

Enheten för forskning och miljömål

Enheten arbetar med uppföljning och utvärdering av miljökvalitetsmål, kunskaps- och forskningsförsörjning samt analyser inom Havs- och vattenmyndighetens ansvarsområden.

Faktasida: Enheten för miljöövervakning

Enheten för miljöövervakning

Enhetens ansvarsområde omfattar myndighetens behov av miljöövervakning och datainsamling i hav och sötvatten.

Faktasida: Internationella enheten

Internationella enheten

Enheten samordnar myndighetens arbete med Agenda 2030, politiken för global utveckling och internationellt utvecklingssamarbete.

Faktasida: Kommunikationsenheten

Kommunikationsenheten

Enheten ansvarar för att driva och utveckla Havs- och vattenmyndighetens kommunikationsarbete.