Sökresultat

 • Yrkesfiske (30)
 • Nyhet (30)
 • Fångstmottagare (1)
 • Kvoter (1)
 • Regler (3)
 • Yrkesfiske (8)
 • Visa fler
 • Östersjön (1)

 • Senaste veckan (3)
 • Senaste månaden (5)
 • Senaste året (30)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Nytt om fiskeregler

Nytt om fiskeregler

Nyheter om fiskestopp, ändrade ransoner eller liknande aktuell information som påverkar villkoren för fisket.

Nyhet: Systemunderhåll på e-tjänsterna Fiskerätt och Fångstintygsportalen

Systemunderhåll på e-tjänsterna Fiskerätt och Fångstintygsportalen

Idag 25:e september mellan kl 12:30-14:30 utför vi systemunderhåll. Det kan därför förekomma störningar på vissa e-tjänster. Bland annat kommer Fiskerätt och Fångstintygsportalen ligga nere. Det kan också förekomma störningar på e-journalen och uppladdningen av avräkningsnotor.

Nyhet: Öringbestånden ska skyddas genom nya fredningsområden och ändrad fredningstid på Öland

Öringbestånden ska skyddas genom nya fredningsområden och ändrad fredningstid på Öland

Havs- och vattenmyndigheten har beslutat om nya och ändrade fredningsområden och ändrad fredningstid i Kalmar län.

Nyhet: Möjlighet att ansöka om tillfälligt risttillstånd för fiske efter havskräfta under 2019

Möjlighet att ansöka om tillfälligt risttillstånd för fiske efter havskräfta under 2019

Havs- och vattenmyndigheten ger fiskelicensinnehavare som bara har fisketillstånd för torskfångande trålredskap i Östersjön möjligheten att ansöka om att bedriva fiske efter havskräfta med bottentrål försedd med artsorterande rist i Västerhavet. Detta efter att EU-kommissionen beslutat att förbjuda fiske efter torsk i de södra delarna av Östersjön från och med den 24 juli 2019.

Nyhet: Förbud mot kommersiellt torskfiske i södra och östra Östersjön

Förbud mot kommersiellt torskfiske i södra och östra Östersjön

För att minska hotet mot det östra torskbeståndet i Östersjön, har EU-kommissionen beslutat förbjuda kommersiellt fiske efter torsk i ICES område 24, 25 och 26 under perioden 2019-07-24 -- 2019-12-31

Nyhet: Förbud mot visst svenskt fiske av lax i Östersjön

Förbud mot visst svenskt fiske av lax i Östersjön

Förbud mot visst svenskt fiske av lax i Östersjön inom ICES-delområde 31. Reglerna gäller från och med den 27 juni 2019.

Nyhet: HaV upphäver förbud mot visst fiske av lax i Östersjön

HaV upphäver förbud mot visst fiske av lax i Östersjön

Havs- och vattenmyndigheten upphäver tidigare beslut om fiskestopp av lax i ICES-delområde 31 i Östersjön.

Nyhet: Förbud mot visst svenskt fiske av lax i Östersjön

Förbud mot visst svenskt fiske av lax i Östersjön

Förbud mot visst svenskt fiske av lax i Östersjön inom ICES-delområde 31. Reglerna gäller från och med den 25 juni 2019

Nyhet: Överföring av torsk från kustkvoterna i Skagerrak och västra Östersjön till fartygen i systemet med demersala fiskemöjligheter

Överföring av torsk från kustkvoterna i Skagerrak och västra Östersjön till fartygen i systemet med demersala fiskemöjligheter

I syfte att ytterligare tillgängliggöra fiskemöjligheter för fiske i Skagerrak och västra Östersjön har Havs- och vattenmyndigheten beslutat att överföra 30 respektive 100 ton torsk från kustkvoterna till fartygen i systemet med demersala fiskemöjligheter.

Nyhet: Ökning av kustkvoten för sill/strömming i östra Östersjön

Ökning av kustkvoten för sill/strömming i östra Östersjön

Ytterligare kvantitet av sill/strömming tillförs kustkvoten i östra Östersjön på grund av högt nyttjande.