Sökresultat

 • Yrkesfiske (18)
 • Nyhet (18)
 • Fångstmottagare (1)
 • Kvoter (1)
 • Regler (3)
 • Yrkesfiske (7)
 • Visa fler

 • Senaste månaden (6)
 • Senaste året (18)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Nytt om fiskeregler

Nytt om fiskeregler

Nyheter om fiskestopp, ändrade ransoner eller liknande aktuell information som påverkar villkoren för fisket.

Nyhet: Överföring av torsk från kustkvoterna i Skagerrak och västra Östersjön till fartygen i systemet med demersala fiskemöjligheter

Överföring av torsk från kustkvoterna i Skagerrak och västra Östersjön till fartygen i systemet med demersala fiskemöjligheter

I syfte att ytterligare tillgängliggöra fiskemöjligheter för fiske i Skagerrak och västra Östersjön har Havs- och vattenmyndigheten beslutat att överföra 30 respektive 100 ton torsk från kustkvoterna till fartygen i systemet med demersala fiskemöjligheter.

Nyhet: Vilken teknisk utrustning använder du ombord?

Vilken teknisk utrustning använder du ombord?

HaV arbetar med ett projekt för att ta fram ett nytt system för elektronisk fångstrapportering. Nu behöver vi din hjälp med att svara på tre korta frågor om vilken teknisk utrustning du använder ombord. Stort tack!

Nyhet: Ökning av kustkvoten för sill/strömming i östra Östersjön

Ökning av kustkvoten för sill/strömming i östra Östersjön

Ytterligare kvantitet av sill/strömming tillförs kustkvoten i östra Östersjön på grund av högt nyttjande.

Nyhet: Nya regler för yrkesfiske i Östersjön

Nya regler för yrkesfiske i Östersjön

För att öka skyddet för laxbestånden i Östersjön och säkerställa att Sveriges laxkvot inte överskrids har HaV tagit beslut om nya yrkesfiskeregler. Reglerna gäller från och med den 1 maj 2019.

Nyhet: Tydligare infiskningskrav och möjlighet att ändra koncentrationsnivåer

Tydligare infiskningskrav och möjlighet att ändra koncentrationsnivåer

HaV skickade den 20 november 2018 ut en remiss om anpassningar av regelverket i HVMFS 2004:19 inför 2019. Ändringarna träder i kraft den 1 februari 2019.

Nyhet: HaV upphäver förbud mot visst fiske av lax i Östersjön

HaV upphäver förbud mot visst fiske av lax i Östersjön

Havs- och vattenmyndigheten upphäver tidigare beslut om fiskestopp av lax i ICES-delområde 31 i Östersjön.

Nyhet: Förbud mot visst svenskt fiske av lax i Östersjön

Förbud mot visst svenskt fiske av lax i Östersjön

Förbud mot visst svenskt fiske av lax i Östersjön inom ICES-delområde 31. Reglerna gäller från och med den 25 juni 2019

Nyhet: Förbud mot visst svenskt fiske av lax i Östersjön

Förbud mot visst svenskt fiske av lax i Östersjön

Förbud mot visst svenskt fiske av lax i Östersjön inom ICES-delområde 31. Reglerna gäller från och med den 27 juni 2019.

Nyhet: Nya regler för kustnära bestånd från Västernorrland- till norra Uppsala läns kust

Nya regler för kustnära bestånd från Västernorrland- till norra Uppsala läns kust

Från den 1 september 2019 träder nya fiskebestämmelser i kraft från gränsen mellan Östhammars och Tierps kommuner till länsgränsen mellan Västernorrland till Västerbottens län.