Sökresultat

 • Vindkraft (7)
 • Fiskar (2)
 • Fritidsfiske (1)
 • Havsförvaltning (1)
 • Havsplanering (2)
 • Publikation (3)
 • Visa fler
 • Rapport (1)
 • Restaurering (1)
 • Tillstånd (1)
 • Vattenkraft (1)
 • Vattenverksamhet (1)
 • Yrkesfiske (1)
 • Yttrande (1)

 • Miljöhot (1)
 • Havsplanering (1)
 • Vårt uppdrag (2)
 • Yttranden (2)
 • Publikationer (3)

 • Faktasida (2)
 • Publikation (3)
 • Yttrande (2)

 • Senaste året (7)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Yttrande angående tillstånd till vindkraftverk i Kattegatt, Falkenbergs kommun

Yttrande angående tillstånd till vindkraftverk i Kattegatt, Falkenbergs kommun

Havs- och vattenmyndigheten har yttrat sig till Mark- och miljööverdomstolen i ärende M 6960-14 som gäller ett överklagat tillstånd från mark- och miljödomstolen.

Faktasida: Fysisk påverkan

Fysisk påverkan

När vi bygger infrastruktur som vatten- och vindkraftverk, bygger längs våra stränder och muddrar påverkar vi på olika sätt miljön. Genom att ta hänsyn till höga naturvärden och använda bästa tillgängliga teknik kan negativ påverkan på miljön minskas.

Publikation: Revidering av kunskapsläget för vindkraftens effekter på fisket och fiskbestånden

Revidering av kunskapsläget för vindkraftens effekter på fisket och fiskbestånden

Fiskeriverkets revidering av kunskapsläget för vindkraftens effekter på fisket och fiskbestånden.

Publikation: Fiskundersökningar vid Lillgrund vindkraftpark

Fiskundersökningar vid Lillgrund vindkraftpark

Lillgrunds vindkraftpark togs i drift under år 2008, och är den idag största fullföljda satsningen på havsbaserad vindkraft i Sverige.

Faktasida: Finngrunden och Storgrundet

Finngrunden och Storgrundet

Underlagsrapport till havsplanering avseende energiproduktion samt miljökonsekvenser för lokala naturvärden

Faktasida: Yttrande över remisser angående vindkraft och undervattenskablar på Södra Midsjöbanken

Yttrande över remisser angående vindkraft och undervattenskablar på Södra Midsjöbanken

Havs- och vattenmyndigheten svarar samlat på remiss om tillstånd enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon för uppförande och drift av vindkraftspark på Södra Midsjöbanken och remiss om tillstånd enligt lagen om kontinentalsockeln att lägga ut undervattenskablar i samma område.

Publikation: FINFO 2007:6 Revidering av kunskapsläget för vindkraftens effekter på fisket och fiskbestånden

FINFO 2007:6 Revidering av kunskapsläget för vindkraftens effekter på fisket och fiskbestånden

I rapporten sammanfattas vilken påverkan havsbaserad vindkraft förväntas ha på det allmänna fiskeintresset. Kunskapen om vindkraftens effekter på fisk är i dagsläget låg, och de aktuella miljöernas betydelse för fisk är otillräckligt kartlagd.

Sidansvarig: Webbredaktionen