Sökresultat

 • Redskap (26)
 • Fiskar (7)
 • Fiskevård (1)
 • Forskning (1)
 • Fritidsfiske (19)
 • Främmande arter (1)
 • Visa fler
 • Föreskrift (3)
 • Kattegatt (6)
 • Publikation (4)
 • Regeringsuppdrag (2)
 • Regler (18)
 • Ryggradslösa djur (6)
 • Skagerrak (7)
 • Skräp/marint skräp (1)
 • Yrkesfiske (13)
 • Östersjön (6)

 • Yrkesfiske (3)
 • Sport- och fritidsfiske (13)
 • Miljöhot (1)
 • Anslag och bidrag (1)
 • Föreskrifter (3)
 • Vårt uppdrag (1)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Publikationer (4)

 • Faktasida (21)
 • Publikation (4)
 • Regeringsuppdrag (1)

 • Senaste veckan (1)
 • Senaste månaden (7)
 • Senaste året (23)
 • Mer än ett år sedan (3)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Minimimått för fångst

Minimimått för fångst

Vid fiske längs våra kuster finns det reglerat vilka minimimått som gäller för ett antal arter.

Faktasida: Märkning och utmärkning av fiskeredskap - regler

Märkning och utmärkning av fiskeredskap - regler

Det finns en mängd regler om hur fiskeredskap som används i havet och i de fem stora sjöarna ska märkas ut.

Faktasida: Hummerfiske - regler

Hummerfiske - regler

Nya regler för hummerfisket infördes 2017. Detta för att beståndet ska få möjlighet att växa till sig. Här har vi samlat information och regler för vad som gäller under 2018.

Faktasida: Maskstorlekar vid nätfiske

Maskstorlekar vid nätfiske

Vid fiske längs våra kuster finns det reglerat vilken maskstorlek som gäller vid fiske med nät.

Faktasida: Torsk - minimimått, fredningstid och redskapsbegränsningar

Torsk - minimimått, fredningstid och redskapsbegränsningar

Minimimått, fredningstid och redskapsbegränsningar för fiske efter torsk.

Faktasida: Lax - minimimått, fredningstid och fångstbegränsningar

Lax - minimimått, fredningstid och fångstbegränsningar

Lax finns i vissa vattendrag samt i alla Sveriges omgivande hav. För att skydda arten och få ett uthålligt fiske finns det olika bestämmelser. Här kan du läsa mer om minimimått, fredningstid och fångstbegränsningar för laxfiske.

Faktasida: Regler för fiske av flodkräfta och signalkräfta

Regler för fiske av flodkräfta och signalkräfta

För att få fiska kräftor måste man vara yrkesfiskare med särskilt tillstånd, eller vara fiskerättsinnehavare med eget vatten – men det finns ett undantag. I Vättern får allmänheten fiska kräftor utan särskilt tillstånd från och med den andra fredagen i augusti till och med den andra söndagen i september.

Faktasida: Öring - minimimått, fredningstid och fångstbegränsningar

Öring - minimimått, fredningstid och fångstbegränsningar

Öring är en av Sveriges populäraste fiskarter och fångas framförallt i fritidsfisket. För att skydda arten och få ett uthålligt fiske finns det flera olika bestämmelser. Här kan du läsa mer om minimimått, maximimått, fredningstid och fångstbegränsningar för öringfiske.

Faktasida: Krabba - Minimimått, fredningstid och fångstbegränsningar

Krabba - Minimimått, fredningstid och fångstbegränsningar

Redskap, minimimått och fiskemetoder för fiske efter krabba.

Faktasida: Havskräfta - Minimimått och redskapsbegränsningar

Havskräfta - Minimimått och redskapsbegränsningar

Information, minimimått och redskapsbegränsningar för fiske efter havskräfta.