Sökresultat

 • Ekonomi (20)
 • Anställning (6)
 • Arbetstid (2)
 • Avtal (3)
 • Blanketter (2)
 • Chef (3)
 • Visa fler
 • Forskning (1)
 • Handbok (4)
 • Intern service (1)
 • Ledighet (2)
 • Lön (4)
 • Miljöövervakning (1)
 • Organisation (2)
 • Publikation (1)
 • Rapport (2)
 • Rutin (5)
 • Sjukskrivning (1)
 • Styrdokument (4)
 • Systemförvaltning (1)
 • Tidredovisning (4)
 • Tjänsteresa (5)
 • Årsredovisning (2)
 • Åtgärdsprogram (1)
 • Östersjön (1)

 • Miljömål och direktiv (1)
 • Kontakta oss (2)
 • Publikationer (1)
 • Medarbetarsidor (16)

 • Dokument (13)
 • Faktasida (4)
 • Nyhet (1)
 • Publikation (1)
 • Vanlig fråga (1)

 • Senaste dagen (1)
 • Senaste veckan (1)
 • Senaste månaden (3)
 • Senaste året (15)
 • Mer än ett år sedan (5)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Dokument: Handbok - godkänna faktura i Milestone

Handbok - godkänna faktura i Milestone

För att få hjälp med att godkänna fakturor i Milestone kan du titta i den här handboken. Har du frågor om fakturor kan du kontakta ekonomienheten.

Dokument: Verksamhetsstrategi och verksamhetsplan

Verksamhetsstrategi och verksamhetsplan

I verksamhetsstrategin och verksamhetsplanen kan du läsa om viktiga politikområden där vi som myndighet har ett ansvar att verka, hur vi arbetar och prioriterade leveranser för det aktuella verksamhetsåret. Verksamhetskoderna används för både tid och fakturor.

Dokument: Handbok i tidredovisning i Milestone

Handbok i tidredovisning i Milestone

Det som tidsredovisas och attesteras slår igenom i ekonomisystemet samt på lönen. Den ekonomiska uppföljningen samt lön är helt beroende av att vi medarbetare kontinuerligt registrerar vår tid och godkänner våra fakturor.

Dokument: Arbetstid

Arbetstid

På myndigheten har vi arbetstidsformerna flexibel arbetstid, förtroendearbetstid och schemalagd arbetstid. Här kan du läsa mer om vad det innebär.

Dokument: Handbok - göra reseräkningar

Handbok - göra reseräkningar

Du har varit på resa i tjänsten, har kanske gjort ett utlägg och ska nu fylla i en reseräkning. Nu är vår hantering av reseräkningar papperslös.

Faktasida: Fakturaadress, bankgiro och organisationsnummer

Fakturaadress, bankgiro och organisationsnummer

Taggar: Ekonomi Intern service Fakturaadress, bankgiro, organisations- och momsregistreringsnummer Fakturaadress Havs- och vattenmyndigheten FE 545 838 74 Frösön Bankgironummer 199-6669 Organisationsnummer 202100-6420 Momsregistreringsnummer (VAT)

Dokument: Löneutbetalning

Löneutbetalning

Du får oftast din lön utbetald den 25:e. Tillägg och avdrag görs på lönen månaden efter, beroende på hur avdraget eller tillägget ser ut.

Faktasida: Lämna anbud på upphandlingar

Lämna anbud på upphandlingar

Om ditt företag vill lämna anbud på våra upphandlingar måste ni ha ett konto på Kommers Annons, där vi publicerar dom. Havs- och vattenmyndighetens upphandlingar och inköp måste följa lagen om offentlig upphandling. Vi använder oss också av de statliga ramavtal som finns inom vissa områden.

Publikation: Samhällsekonomiska konsekvensanalyser av att nå god havsmiljö

Samhällsekonomiska konsekvensanalyser av att nå god havsmiljö

Rapporten syftar till att värdera den samhällsekonomiska nyttan av att nå god miljöstatus för fiske och marin turism.

Dokument: EA-handbok

EA-handbok

EA-handboken innehåller det du behöver veta om de ekonomiadmistrativa rutinerna på HaV.

Sidansvarig: Webbredaktionen