Sökresultat

 • Bibliotek (11)
 • Forskning (2)
 • Havsförvaltning (1)
 • Klimat (1)
 • Miljöbalken (1)
 • Organisation (1)
 • Visa fler
 • Publikation (8)
 • Rapport (3)
 • Vattenförvaltning (1)

 • Bibliotek (10)
 • Medarbetarsidor (1)

 • Faktasida (10)
 • Nyhet (1)

 • Senaste månaden (4)
 • Senaste året (11)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Tidskrifter i biblioteket

Tidskrifter i biblioteket

Havs- och vattenmyndighetens bibliotek prenumererar på tidskrifter i elektronisk och/eller tryck form. Här är en förteckning över våra löpande tidskrifter i tryck.

Faktasida: Nya böcker i biblioteket

Nya böcker i biblioteket

Här presenteras listor över ny litteratur i Havs- och vattenmyndighetens bibliotek.

Faktasida: Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Här finns nyhetsbrev som berör myndighetens ansvarsområden samlade. Kontakta Mats Svensson om du vill lägga fler nyhetsbrev till listan.

Faktasida: Ordböcker

Ordböcker

Här presenteras länkar till användbara ordböcker och lexikon.

Faktasida: Databaser

Databaser

Havs- och vattenmyndigheten prenumererar på ett antal databaser, som är tillgängliga i myndighetens lokaler.

Faktasida: Andra källor till kunskap

Andra källor till kunskap

Här presenteras länkar till publikationer som ges ut av myndigheter, organisationer och institutioner med vatten- och miljöanknytning.

Faktasida: Bibliotek

Bibliotek

Vårt bibliotek är ett specialbibliotek med inriktning på litteratur om myndighetens ansvarsområden, det vill säga bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag och hav. Biblioteket är offentligt och öppet för alla.

Faktasida: E-tidskrifter

E-tidskrifter

Förteckning över ett urval av Havs- och vattenmyndighetens elektroniska tidskrifter. De flesta är tillgängliga endast inom myndigheten.

Faktasida: Omvärldsbevakning

Omvärldsbevakning

Som en del av vårt uppdrag med kunskapsspridning har vi skaffat ett verktyg för att underlätta omvärldsbevakningen.

Faktasida: ICES-rapporter

ICES-rapporter

Internationella havsforskningsrådet (International Council for the Exploration of the Sea) - ICES - är en organisation som samordnar och främjar havsforskning i Nordatlanten inklusive Nordsjön och Östersjön. ICES producerar en mängd publikationer av olika slag och många är fritt tillgängliga på rådets hemsida

Sidansvarig: Webbredaktionen