Sökresultat

 • Bibliotek (13)
 • Forskning (2)
 • Havsförvaltning (2)
 • Klimat (2)
 • Miljöbalken (2)
 • Organisation (1)
 • Visa fler
 • Publikation (8)
 • Rapport (3)
 • Vattenförvaltning (2)

 • Bibliotek (10)
 • Medarbetarsidor (3)

 • Faktasida (11)
 • Nyhet (2)

 • Senaste månaden (2)
 • Senaste året (10)
 • Mer än ett år sedan (3)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Bibliotek

Bibliotek

Vårt bibliotek är ett specialbibliotek med inriktning på litteratur om myndighetens ansvarsområden, det vill säga bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag och hav. Biblioteket är offentligt och öppet för alla.

Faktasida: Tidskrifter i biblioteket

Tidskrifter i biblioteket

Havs- och vattenmyndighetens bibliotek prenumererar på tidskrifter i elektronisk och/eller tryck form. Här är en förteckning över våra löpande tidskrifter i tryck.

Faktasida: Databaser

Databaser

Havs- och vattenmyndigheten prenumererar på ett antal databaser, som är tillgängliga i myndighetens lokaler. Anställda som vill komma åt det licensierade materialet utanför kontoret hänvisas till avsnittet om VPN-uppkoppling på hemsidan.

Faktasida: Nya böcker i biblioteket

Nya böcker i biblioteket

Här presenteras listor över ny litteratur i Havs- och vattenmyndighetens bibliotek.

Faktasida: Ordböcker

Ordböcker

Här presenteras länkar till användbara ordböcker och lexikon.

Faktasida: Andra källor till kunskap

Andra källor till kunskap

Här presenteras länkar till publikationer som ges ut av myndigheter, organisationer och institutioner med vatten- och miljöanknytning.

Nyhet: Undersökning om biblioteket på HaV

Undersökning om biblioteket på HaV

Just nu pågår en genomlysning av verksamheten på HaV:s bibliotek på uppdrag av ledningen. En projektgrupp har startat med att samla information kring hur och vad som används inom biblioteket.

Nyhet: Hur använder du HaV:s bibliotek?

Hur använder du HaV:s bibliotek?

Nu kan du svara på en enkät om HaV:s bibliotek. Resultatet ska användas i arbetet med att ta reda på om biblioteket, så som det ser ut idag, ger rätt stöd till verksamheten och fyller ett behov hos dig som medarbetare.

Faktasida: Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Här finns nyhetsbrev som berör myndighetens ansvarsområden samlade. Kontakta Mats Svensson om du vill lägga fler nyhetsbrev till listan.

Faktasida: E-tidskrifter

E-tidskrifter

Förteckning över ett urval av Havs- och vattenmyndighetens elektroniska tidskrifter. De flesta är tillgängliga endast inom myndigheten.

Sidansvarig: Webbredaktionen