Sökresultat

 • Bibliotek (11)
 • Forskning (2)
 • Havsförvaltning (2)
 • Klimat (2)
 • Miljöbalken (2)
 • Organisation (1)
 • Visa fler
 • Publikation (8)
 • Rapport (3)
 • Vattenförvaltning (2)

 • Bibliotek (10)
 • Medarbetarsidor (1)

 • Faktasida (11)

 • Senaste månaden (1)
 • Senaste året (11)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Bibliotek

Bibliotek

Vårt bibliotek är ett specialbibliotek med inriktning på litteratur om myndighetens ansvarsområden, det vill säga bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag och hav. Biblioteket är offentligt och öppet för alla.

Faktasida: Tidskrifter i biblioteket

Tidskrifter i biblioteket

Havs- och vattenmyndighetens bibliotek prenumererar på tidskrifter i elektronisk och/eller tryck form. Här är en förteckning över våra löpande tidskrifter i tryck.

Faktasida: Databaser

Databaser

Havs- och vattenmyndigheten prenumererar på ett antal databaser, som är tillgängliga i myndighetens lokaler. Anställda som vill komma åt det licensierade materialet utanför kontoret hänvisas till avsnittet om VPN-uppkoppling på hemsidan.

Faktasida: E-tidskrifter

E-tidskrifter

Förteckning över ett urval av Havs- och vattenmyndighetens elektroniska tidskrifter. De flesta är tillgängliga endast inom myndigheten.

Faktasida: Nya böcker i biblioteket

Nya böcker i biblioteket

Här presenteras listor över ny litteratur i Havs- och vattenmyndighetens bibliotek.

Faktasida: Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Här finns nyhetsbrev som berör myndighetens ansvarsområden samlade. Kontakta Mats Svensson om du vill lägga fler nyhetsbrev till listan.

Faktasida: Ordböcker

Ordböcker

Här presenteras länkar till användbara ordböcker och lexikon.

Faktasida: Andra källor till kunskap

Andra källor till kunskap

Här presenteras länkar till publikationer som ges ut av myndigheter, organisationer och institutioner med vatten- och miljöanknytning.

Faktasida: Omvärldsbevakning

Omvärldsbevakning

Som en del av vårt uppdrag med kunskapsspridning har vi skaffat ett verktyg för att underlätta omvärldsbevakningen.

Faktasida: Nyhetsbrev med omvärldsbevakning

Nyhetsbrev med omvärldsbevakning

Att hålla koll på vår omvärld, där ny kunskap genereras och viktig information sprids, är inte lätt. Informationen blir sällan heltäckande. Som en del av vårt uppdrag med kunskapsförsörjning för myndighetens medarbetare har vi skaffat ett verktyg för att underlätta omvärldsbevakningen. Informationen som vi samlar in kommer till dig via nyhetsbrev.

Sidansvarig: Webbredaktionen