Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Fritidsfiske Statistik Yrkesfiske

SM – Statistiska Meddelanden

Officiell statistik inom fiskets område finns tillgänglig via länkarna nedan. Statistik för åren 2002–2010 finns på Statistiska Centralbyråns hemsida.

Sveriges officiella statistik

Den officiella statistiken ska utan avgift finnas tillgänglig i elektronisk form och vara offentlig. All officiell statistik ska ha beteckningen Sveriges officiella statistik eller märkas med följande symbol:

Observera att beteckningen eller symbolen inte får användas vid vidarebearbetningar av den officiella statistiken.

Inom statistikområdet fiske ingår uppgifter om fisk- och skaldjursfångster samt försäljningsvärdet i första handelsledet, det vill säga hos de företag som köper fisken direkt från fiskaren.

Från och med 2014 så inkluderar statistiken över yrkesfisket i havet även uppgifter om fiskefartyg i den årliga statistiken.

Statistiken över yrkesfisket i havet redovisas både per månad och år. Den statistik som redovisas per år är uppdelad på de havsområden där fisken fångats samt på den kuststräcka som fisken landats.

De månadsvisa rapporterna är uppdelade på kuststräcka där fisken landas. Statistiken om yrkesfiske i sötvatten framställs årsvis och redovisas uppdelat på de fyra stora sjöarna Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren samt från övriga inlandsvatten där yrkesfiske bedrivs.

Delar av den officiella fiskestatistiken som vi producerar är reglerade av EU.

Äldre statistiska meddelanden hittar du här..

Yrkesfisket i havet

Utgåva BeskrivningDatum

JO 55 SM 1601PDF

Det yrkesmässiga fisket i havet, år 2015

2016-06-03

Utgåva BeskrivningDatum

JO 50 SM 1601PDF

Det yrkesmässiga fisket i havet, november 2015

2016-01-08

JO 50 SM 1602PDF

Det yrkesmässiga fisket i havet, december 2015

2016-01-29

JO 50 SM 1603PDF

Det yrkesmässiga fisket i havet, januari 2016

2016-02-26

JO 50 SM 1604PDF

Det yrkesmässiga fisket i havet, februari 2016

2016-04-01

JO 50 SM 1605PDF

Det yrkesmässiga fisket i havet, mars 2016

2016-04-29

JO 50 SM 1606PDF

Det yrkesmässiga fisket i havet, april 2016

2016-05-27

JO 50 SM 1607PDF

Det yrkesmässiga fisket i havet, maj 2016

2016-07-01

JO 50 SM 1608PDF

Det yrkesmässiga fisket i havet, juni 2016

2016-09-02

JO 50 SM 1609PDF

Det yrkesmässiga fisket i havet, juli 2016

2016-09-02

JO 50 SM 1610PDF

Det yrkesmässiga fisket i havet, augusti 2016

2016-09-30

JO 50 SM 1611

Det yrkesmässiga fisket i havet, september 2016

2016-10-28

JO 50 SM 1612

Det yrkesmässiga fisket i havet, oktober 2016

2016-11-25

 

 

 

Yrkesfisket i sötvatten

Utgåva BeskrivningDatum

JO 56 SM 1601PDF

Det yrkesmässiga fisket i sötvatten

2016-05-27

Fritidsfiske i hav, sjöar och vattendrag

Utgåva BeskrivningDatum

JO 57 SM 1501

Fritidsfisket i Sverige 2014

2016-12-10

 

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Fritidsfiske Statistik Yrkesfiske

Publicerad: 2013-12-03
Uppdaterad: 2016-10-13

Sidansvarig: Joakim Jacobzon