Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Regler Yrkesfiske Fångstmottagare Handel

Regler för vägning av fångst

Här hittar du vad som gäller vid vägning ombord till sjöss, vid landning och efter transport.

Vägning ombord till sjöss

När man väger ombord ska all fångst vägas och det är befälhavaren som är ansvarig för att vägningen går rätt till. Resultatet av vägningen ska registreras i loggbok, vägningsjournal och landningsdeklaration.Du som rapporterar i e-loggbok använder vCatch som vägningsjournal. Om fångsten vägs på nytt efter landning är det den senare uppgiften som ska användas till landningsdeklarationen.

För att få väga ombord krävs en anmälan till HaV.

Vägningsregler
Vägning ombord av fångst som sorteras i lådor

Vad ska vägas?

All fångst.

Ansvar för vägningen

Befälhavaren.

Landningskontroll

Då landningskontrollanter är på plats begär de att hela eller delar av fångsten kontrollvägs.

Vattenavdrag

Nej.

Artbestämning

-

Toleransmarginal loggbok

Den vägda kvantiteten av varje art ska föras in i loggboken. Toleransmarginal om 10% nedåt men ingen toleransmarginal uppåt.

Krav på godkända vågar?

Ja.

Utökat krav på transportdokument

Nej.

Plombering vid kontroll

Nej.

Krav på vägningsjournal?

Ja.Du som har e-loggbok rapporerar in vägd vikt direkt i vCatch, och behöver därmed ingen separat vägningsjournal i pappersform

 

Vägning vid landning

Fångster som inte vägs ombord kan istället vägas i samband med landningen, innan försäljning eller förvaring. I dessa fall är det förstahandsmottagaren eller den person eller företag som förmedlar fisk till försäljning som har ansvaret för att vägningen går rätt till. Är fångsten sorterad i samma typ av låda med med lika mycket i varje, dock max 50 kilo, räcker det att väga ett urval av fångsten.

Vägningsregler
 Fångst sorterade i lådorOsorterade fångster

Vad ska vägas?

All fångst eller ett urval.

Allt.

Ansvar för vägningen

Mottagaren eller den person/företag som förmedlar fisk till försäljning.

Mottagaren eller den person/företag som förmedlar fisk till försäljning.

Landningskontroll

Då landningskontrollanter är på plats övervakar de att vägningen sker på rätt sätt.

Då landningskontrollanter är på plats övervakar de att vägningen sker på rätt sätt.

Vattenavdrag

Nej.

Max 2 %.

Artbestämning

-

Artsammansättningen fastställs genom att fångstmottagern tar ett prov på minst 0.5 promille, eller 100 kg.

Toleransmarginal loggbok

Loggboken förs som tidigare, dvs vikten uppskattas till sjöss och toleransmarginalen finns kvar med 10 % åt båda håll.

Loggboken förs som tidigare, dvs vikten uppskattas till sjöss och toleransmarginalen finns kvar med 10 % åt båda håll.

Krav på godkända vågar?

Ja.

Ja.

Utökat krav på transportdokument

Nej.

Nej.

Plombering vid kontroll

Nej.

Nej.

Krav på vägningsjournal?

Ja. Journalen ska förvaras i anslutning till vågen och ska inte skickas till HaV. Den ska däremot sparas och finnas tillgänglig i tre år.

Ja. Journalen ska förvaras i anslutning till vågen och ska inte skickas till HaV. Den ska däremot sparas och finnas tillgänglig i tre år.

 

Här kan du beställa vägningsjournal

Vägning efter transport

Vägning kan också ske efter transport inom Sverige.I dessa fall är det förstahandsmottagaren eller den person eller företag som förmedlar fisk till försäljning som har ansvaret för att vägningen går rätt till.
För fångst som transporteras ovägd kan inte landningsdeklarationen användas som transportdokument utan särskild blankett ska användas.

Vägningsregler
 Fångst sorterad i lådorOsorterade fångster

Vad ska vägas?

All fångst eller ett urval.

Allt.

Ansvar för vägningen

Mottagaren eller den person/företag som förmedlar fisk till försäljning.

Mottagaren eller den person/företag som förmedlar fisk till försäljning.

Landningskontroll

Då landningskontrollanter är på plats övervakar de att vägningen sker på rätt sätt.

Då landningskontrollanter är på plats övervakar de att vägningen sker på rätt sätt.

Vattenavdrag

Nej.

Max 2 %.

Artbestämning

-

Artsammansättningen fastställs genom att fångstmottagern tar ett prov på minst 0.5 promille, eller 100 kg.

Toleransmarginal loggbok

Loggboken förs som tidigare, dvs vikten uppskattas till sjöss och toleransmarginalen finns kvar med 10 % åt båda håll.

Loggboken förs som tidigare, dvs vikten uppskattas till sjöss och toleransmarginalen finns kvar med 10 % åt båda håll.

Krav på godkända vågar?

Ja.

Ja.

Utökat krav på transportdokument

Ja.

Ja.

 

Här hittar du transportdokument

Plombering vid kontroll

Ja. Då landningskontrollanter är på plats vid landningen kan plombering av transporten eller fångsten ske. Plomberingen ska vara obruten fram till platsen för vägningen.

Ja. Då landningskontrollanter är på plats vid landningen kan plombering av transporten eller fångsten ske. Plomberingen ska vara obruten fram till platsen för vägningen.

Krav på vägningsjournal?

Ja. Journalen ska förvaras i anslutning till vågen och ska inte skickas till HaV. Den ska däremot sparas och finnas tillgänglig i tre år.

Ja. Journalen ska förvaras i anslutning till vågen och ska inte skickas till HaV. Den ska däremot sparas och finnas tillgänglig i tre år.

 

Här kan du beställa vägningsjournal

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Regler Yrkesfiske Fångstmottagare Handel