Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Regler Skagerrak Yrkesfiske

Regler för fiskeredskap i Skagerrak

I norsk zon i Skagerrak gäller såväl utkastförbud som nya redskapsbestämmelser sedan 1 januari 2013. I EU:s del av Skagerrak infördes nya redskapsbestämmelser för ett mer selektivt fiske 1 februari 2013.

EU och Norge har träffat en överenskommelse om gemensam utformning av vissa redskap i Skagerrak, som innebär ökad selektion jämfört med de redskap som används idag.

Sverige och Danmark går före med redskapsbestämmelser

Redan före det att reglerna träder i kraft genom en EU-förordning kommer Sverige och Danmark att införa dessa i den nationella regleringen. Denna möjlighet för Sverige och Danmark finns eftersom det handlar om regler som är strängare än de nu gällande i EU lagstiftningen. Att vi på detta sätt förekommer EU-förordningen är praktiskt eftersom samma regler då kommer att gälla i både Norsk och EU zon i Skagerrak. De nya reglerna innebär förändringar enligt nedan.

Riktat trålfiske efter nordhavsräka

 • Minsta maskstorlek 35 mm (diagonalmaska).
 • Obligatorisk rist med högst 19 mm spaltbredd.
 • Om Sverige har tillräckliga kvoter av de fiskslag som redskapet kan förväntas fånga får vid ”fiskutsläppet” i trålen monteras en sk ”tunnel” för att fånga stor fisk. Detta undantag gäller ej inom de kustnära områden där rist idag enligt svensk lagstiftning är obligatorisk.
  • Tunneln skall bestå av fyrkantsmaska med minst 120 mm maskstorlek.
  • Tunneln skall vara minst 3m lång och minst lika bred som risten.

Riktat fiske efter havskräfta

 • Obligatorisk rist med 35 mm spaltbredd.
 • Maskstorleken i struten och förlängningsstycket skall vara minst 70 mm fyrkantsmaska.
 • Den sammanlagda längden på strut och förlängningsstycke måste vara minst 8 meter.

Mixfiske med bottentrål och snurrevad

 • Grundregeln är att maskstorleken skall vara minst 120 mm diagonalmaska.
  Maskstorleken avser strut och förlängningsstycke dock minst 8 meter.
 • Undantag (SELTRA TRÅL): Fiske får ske med 90 mm diagonalmaska med en 140 mm panel med fyrkantsmaska eller en 270 mm panel med diagonalmaska. I båda fallen skall denna panel vara minst 3 meter lång och placeras högst 4 meter från slutet på trålen.
  • Selektionspanelen skall ha samma bredd som överstycket på trålen (vara fäst mellan sömmarna).
  • Om diagonalmaska används i panelen i en fyrpanelspåse skall denna monteras med tre 90 mm maskor till en 270 mm maska. 
Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Regler Skagerrak Yrkesfiske