Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Kattegatt Regler Skagerrak Yrkesfiske

Utkastplan för fiske efter bottenlevande arter i Västerhavet

Den 1 januari 2016 börjar landningsskyldigheten gälla för bottenlevande (demersala) arter i Skagerrak, Kattegatt och Nordsjön (Västerhavet). Sedan 2015 finns redan en utkastplan för pelagiska arter.

Utkastplan för Västerhavet

Fiske efter bottenlevande arter i Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt

Utkastplan på svenska

Utkastplan på engelska

Arter som omfattas

 • kolja
 • rödspätta
 • äkta tunga
 • havskräfta
 • nordhavsräka
 • gråsej
 • kummel
 • vitling
 • torsk  

Vilka arter som omfattas av landningsskyldighet beror på vilka redskap som används. I tabellen nedan ser du vad som gäller för olika redskap. I tabellen listas endast de fisken och arter som är aktuella för svenska fiskare. Landningsskyldighet införs i fler områden och med fler undantag än de som listas i tabellen.

För de kvoterade arter som inte omfattas av landningsskyldighet 2017 kommer det liksom tidigare att vara förbjudet att kasta fångst av arter som lagligen kan landas. Förbudet mot utsortering, det så kallade high-grading-förbudet gäller alltså fortfarande.

Utkastplan
OmrådeRedskapArter som omfattas
Undantag

Nordsjön, Skagerrak, Kattegatt

Trål > 100 mm

Torsk, kolja, rödspätta, vitling, tunga, havskräfta och räka.

Gråsej (”om riktat fiske”).

Nej

Skagerrak, Kattegatt

Trål 90-99 mm

Havskräfta, kolja, äkta tunga och räka.

2018: vitling

Ja, havskräfta får kastas ut (ÖL).

Skagerrak, Kattegatt

Trål 70-89 mm (Kräftrist)

Havskräfta, kolja, äkta tunga och räka

2018: vitling

Ja, havskräfta får kastas ut (ÖL).

Ja, äkta tunga och kolja får kastas ut (vitling 2018), under MRB.

Skagerrak, Kattegatt,

Nordsjön

Trål 32-69 mm (Räka)

Räka, havskräfta, kolja, äkta tunga, vitling

Ja, i räkfiske utan tunnel/fångstpåse: Bifångster av vitling, kolja, och äkta tunga får kastas ut, under MRB.

Skagerrak, Kattegatt,

Nordsjön

Garn (alla typer)

Äkta tunga, räka, havskräfta, kolja, vitling och torsk (ej i Kattegatt)

Ja, en liten andel av äkta tunga får kastas ut.

Skagerrak, Kattegatt,

Nordsjön

Krokar och linor

Kummel, räka, havskräfta, äkta tunga, kolja, vitling och torsk.

Nej

 

Skagerrak, Kattegatt,

Nordsjön

Burar och fällor

Havskräfta, räka, äkta tunga, kolja, vitling

Ja, havskräfta får kastas ut (ÖL).

Ja, tunga, kolja, vitling får kastas ut.

Gråsej

När det gäller fiske av gråsej i Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt kommer vi att kontakta de fiskelicensinnehavare eller befälhavare som kommer att omfattas av landningsskyldighet för gråsej 2017. Samtliga som omfattats av landningsskyldighet för gråsej 2016 omfattas även 2017.

Undantag från landningsskyldigheten

Genom undantag i utkastplanen får du kasta ut fångst som omfattas av landningsskyldighet i fallen nedan. Utkastade fångster räknas inte av kvoten men ska redovisas i loggboken. Vi kommer att ha löpande uppföljning av utkast under undantagen på nationell nivå. Andelen (i procent) av kolja och äkta tunga som får kastas ut gäller alltså inte per fiskeresa. 

 • Kolja och äkta tunga underr MRB som fångats i trål med minst 70 millimeter maskstorlek med kräftrist/artsorterande rist får kastas ut motsvarande upp till två procent av Sveriges fångster av havskräfta, äkta tunga och kolja. Registreras som DIM. 
 • Kolja, vitling och äkta tunga under MRB som fångats i trål med minst 35 millimeters maskstorlek med räkrist/artsorterande rist med oblockerat fiskutsläpp får kastas ut motsvarande upp till en procent av Sveriges fångster av havskräfta, räka, äkta tunga, vitling och kolja. Registreras som DIM.
 • Kolja, vitling och äkta tunga som fångats i fiske efter havskräfta med bur får kastas ut motsvarande upp till 0,5 procent av Sveriges fångster av havskräfta, räka, äkta tunga, vitling och kolja. Registreras som DIM.
 • Äkta tunga som fångats i nät- och garn får kastas ut upp till tre procent tunga av Sveriges totala fångster av tunga i garnfiske. Det innebär att vid total svensk fångst av tunga i garn om 1 000 kilogram, skulle totalt upp till 30 kilogram äkta tunga kunna kastas ut inom det här undantaget. Registreras som DIM.
 • Havskräfta som fångats i bur samt i trål med minst 70 millimeters maska med kräftrist/artsorterande rist med minst 35 millimeters spaltbredd och 90 millimeters maska och större med SELTRA och SELTRA 2-trål får kastas ut eftersom havskräfta bedömts ha god överlevnad i de här redskapen. Registreras som DIS.
 • Samtliga undantag och nivåer kommer att omprövas på EU-nivå inför 2018.

Minsta referensstorlek för bevarande för havskräfta

 • Minsta referensstorlek för bevarande (tidigare minsta landningsstorlek) sänktes för havskräfta från 130 millimeter till 105 millimeter från januari 2016. Det motsvarar 32 millimeter ryggsköldsmått och 59 millimeter stjärtmått

Minsta referensstorlek för alla arter hittar du här.

Fiske i norska vatten

I norsk ekonomisk zon i Norska havet, Nordsjön och Skagerrak gäller precis som tidigare Norges regler för landningsskyldighet. Fångst som omfattas av landningsskyldighet i Norge, men ännu inte i EU, ska hanteras enligt EU:s regler om landningsskyldighet om den finns kvar på EU-vatten.

Fiskeansträngningsdagar

Systemet med fiskeansträngningsdagar, så kallade effortdagar, i Västerhavet kommer att upphöra att gälla från den 1 januari 2017.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Kattegatt Regler Skagerrak Yrkesfiske

Publicerad: 2015-12-22
Uppdaterad: 2017-02-09

Hjälpte informationen på sidan dig?

Kontakta sidansvarig Webbredaktionen