Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Kattegatt Regler Skagerrak Yrkesfiske

Utkastplan för fiske efter bottenlevande arter i Västerhavet

Landningsskyldigheten gäller för bottenlevande arter i Skagerrak, Kattegatt och Nordsjön.

Från och med 2019 gäller landningsskyldighet i yrkesfiske för alla arter med en fiskekvot. 2016 började landningsskyldigheten fasas in för bottenlevande (demersala) arter i Skagerrak, Kattegatt och Nordsjön (Västerhavet). Sedan 2015 finns redan en utkastplan för pelagiska arter.

Utkastplan för Västerhavet

Undantag från landningsskyldigheten

Genom undantag i utkastplanen får du kasta ut fångst som omfattas av landningsskyldighet i fallen nedan. Utkastade fångster räknas inte av kvoten men ska redovisas i loggboken. Vi kommer att ha löpande uppföljning av utkast under undantagen på nationell nivå. Andelen (i procent) av till exempel kolja och äkta tunga som får kastas ut gäller alltså inte per fiskeresa.

Här finns utskriftsversion av tabell över de undantag som gäller 2019.PDF

Ja, rockor får kastas ut under vattenytan. De ska släppas tillbaka direkt (ÖL/DIS).​

I utkastplanen finns undantag från landningsskyldigheten. Denna tabell visar undantag som är relevanta för svenskt fiske.

Område

Redskap

All fångst av TAC-arter omfattas av LS 2019

Undantag? Enligt utkast­plan för 2019

Nordsjön, Skagerrak, Kattegatt

Trål ≥ 120 mm

Snurrevadar

All fångst av TAC-arter omfattas av LS 2019

Ja, rödspätta får kastas ut (ÖL/DIS) (trål 1 nov – 30 april)

Ja, vitling under MRB får kastas ut (DIM), ej i snurrevad.

Ja, havskräfta får kastas ut (ÖL/DIS).

Nordsjön, Skagerrak, Kattegatt

Trål ≥ 100 mm

All fångst av TAC-arter omfattas av LS 2019

Ja, vitling under MRB får kastas ut (DIM).

Ja, havskräfta får kastas ut (ÖL/DIS).

Skagerrak, Kattegatt

Trål 90-99 mm­­­­

All fångst av TAC-arter omfattas av LS 2019

Ja, havskräfta får kastas ut (ÖL/DIS).

Ja, vitling under MRB får kastas ut (DIM).

Skagerrak, Kattegatt

Trål 70 mm och över, med kräftrist

All fångst av TAC-arter omfattas av LS 2019

Ja, havskräfta får kastas ut (ÖL/DIS).

Ja, tunga, kolja, vitling, torsk, gråsej, kummel får kastas ut, under MRB (DIM).

Skagerrak, Kattegatt, Nordsjön

Trål 35-69 mm (Räka)

All fångst av TAC-arter omfattas av LS 2019

Ja, i räkfiske utan tunnel/fångstpåse: Bifångster av kolja, tunga, vitling, rödspätta, gråsej, torsk, sill, vitlinglyra, guldlax och blåvitling får kastas ut, under MRB (DIM).

Ja, havskräfta får kastas ut (ÖL/DIS).

Skagerrak, Kattegatt, Nordsjön

Garn (alla typer)

All fångst av TAC-arter omfattas av LS 2019

Ja, en liten andel av äkta tunga får kastas ut. (DIM)

Ja, rödspätta får kastas ut (ÖL/DIS).

Skagerrak, Kattegatt, Nordsjön

Krokar och linor

All fångst av TAC-arter omfattas av LS 2019

Nej

Skagerrak, Kattegatt, Nordsjön

Burar, tinor och ryssjor (FPO, FYK)

All fångst av TAC-arter omfattas av LS 2019

Ja, havskräfta får kastas ut (ÖL/DIS).

Ja, alla TAC-belagda arter får kastas ut under vattenytan (tex genom rör) (ÖL/DIS).

Skagerrak, Kattegatt, Nordsjön

Alla redskap

All fångst av TAC-arter omfattas av LS 2019

Ja, rockor får kastas ut under vattenytan. De ska släppas tillbaka direkt (ÖL/DIS).

Krav om att återutsätta bifångst under vattenytan

Anledning till att fisken ska återutsätts under vattenytan är att havsfågel annars fångar mycket av den utkastade fisken, och alltså minskar överlevnadsgraden hos fisken betydligt. Om fisken inte återutsätts under vattenytan gäller inte undantaget, och all fångst av de arter som omfattas av landningsskyldighet ska landas oavsett om fiske sker efter en art med kvot (till exempel havskräfta) eller efter en art utan kvot (till exempel krabbtaska och läppfiskar). Observera att från och med 2019 finns motsvarande krav för återutsättning under vattenytan för rockor, om undantaget tillämpas

I vägledningen finns exempel på hur installation av rör för att återutsätta fisk under vattenytan kan se ut.PDF

Det finns möjlighet att söka stöd från Europeiska Havs- och fiskerifonden för installation av rör för återutsättning inom åtgärden ”Investeringar inom fiske”.Stödberättigande utgifter är investeringar och utgifter kopplade till investeringen exempelvis utgifter för installation. Det är länsstyrelserna som är beslutande i åtgärden. Stöd kan även sökas när regleringen trätt i kraft.

Fiske i norska vatten

I norsk ekonomisk zon i Norska havet, Nordsjön och Skagerrak gäller precis som tidigare Norges regler för landningsskyldighet.

Fångst som omfattas av landningsskyldighet i Norge, men inte i EU, ska hanteras enligt EU:s regler om landningsskyldighet om den finns kvar ombord när fartyget går över på EU-vatten. Arbete pågår mellan EU och Norge för att harmonisera regler ytterligare.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Kattegatt Regler Skagerrak Yrkesfiske