Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Regler

Import och export av fisk och fiskeprodukter

Fisk och fiskeprodukter som importeras från länder utanför EU, så kallade tredjelandsländer, ska följas av ett fångstintyg.

Intyget ska garantera att partiet av fisk som importeras är fångat enligt de regler som finns för fisket och godkänns av myndigheterna i det land där fartyget är flaggat. Det följer sedan med fisken eller fiskeprodukterna när de förs in i EU.

Fångstintyg krävs

  • vid import av fisk eller fiskprodukter från länder utanför EU
  • vid köp av fisk som landats av icke EU-fartyg
  • vid export av fisk eller fiskprodukter till länder utanför EU
  • vid affärer med operatörer/företag utanför EU eller på annat sätt är involverad i fiskeaktiviteter utanför EU.

Vilka fiskprodukter gäller det?

Reglerna om import- och exportkontroll gäller processade och oprocessade fiskprodukter som finns i kapitel 3 i tulltaxan och under varunummer 1604 och 1605 i kapitel 16 med vissa undantag, se förordning (EU)202/2011 i faktarutan.

Vilka fiskprodukter omfattas av import- och exportkontroll?

De reglerna om import och exportkontroll omfattar processande och oprocessade fiskeriprodukter i tulltaxan kapitel 03 och under HS-nr 1604, 1605 i kapitel 16 med vissa undantag. Undantagen avser bland annat vattenbruksprodukter från yngel eller larver, sötvattensfisk, akvariefisk, ostron, vissa mollusker (sniglar, ostron, musslor) samt mjöl och pelletar av fisk. Fisk otjänligt som livsmedel och avsett för djurfoder omfattas inte av de nya reglerna. Den fullständiga listan på undantagna produkter presenteras i kommissionens förordning nr 202/2011 på sidan 3.

Arkivering av fångstintyget

Fångstintygen är en styrkande handling till tulldeklarationen och ska därför förvaras av deklaranten i fem år enligt tullagen 3 kapitlet 5 §.

Godkända länder utanför EU

Fångstintygen från länder utanför EU ska godkännas av den eller de organisationer där fiskefartyget är flaggat.

Medlemsstaternas behöriga organisationer

Medlemsstaternas behöriga organisationer finns på kommissionens informationssida om IUU -förordningen.

Kommissionens informationssida om IUU

Mer om IUU förordningen på engelska

Vid frågor kontakta oss via:

iuuslosweden@havochvatten.se

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Regler

Publicerad: 2013-11-22
Uppdaterad: 2015-04-20

Hjälpte informationen på sidan dig?

Kontakta sidansvarig Joakim Jacobzon