Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Yrkesfiske

Vanliga problem vid rapportering med pappersloggbok

En korrekt rapportering ligger till grund för kvotavräkning och utgör ett underlag i framtida förvaltningsarbetet, därför är det det viktigt att rapporteringen är korrekt.

För att komma till rätta med den felaktiga rapporteringen kommer här är ett par exempel på de vanligaste felen som vi vill informera om.

Exempel på vanliga fel

Exempel på vanliga fel vid rapportering

Klockslag saknas för utsättning eller upptagning av redskapKlockslag för aktiviteten saknas
Rapportering av datum/tid saknas eller är felaktig

- Felaktigt datum/klockslag
- Ankomstdatum/tid saknas
- Ankomstdatum senare än landningsdatum

Rapportering av hamn saknas eller är felaktig

- Landningshamn/Landningsland saknas
- Ankomsthamn/Ankomstland saknas

Felrapportering av positioner- Position saknas/felaktig för latitud
- Position saknas/felaktig för longitud
Rapportering av fiskeansträngning saknas eller är felaktig- Kvantitet saknas
- Ansträngningstid saknas
- Antal saknas för fiskslag där antal ska anges
- Fiskslag saknas
Rapportering av landningsdeklaration saknas eller är felaktig

- Kvantitet saknas på landningsdeklarationen
- Presentationsform (ex Hel/Rensad) saknas i landningsdeklarationen
- Antal (SAL, TRS och LBE) saknas på landningsdeklarationen

Identifieringsuppgifter för fartyg/personSkeppare saknas
Landningsskyldighet- Angett kastad fisk med fel kod eller ingen kod (DIS/DIM) när landningsskyldighet gäller
- Inte angett någon klasstorlek (LSC/BMS)

Innan du skickar in ditt loggblad på din fiskeresa till oss, titta igenom en extra gång så du ser att allt är ifyllt korrekt. Tänk på att felaktig rapportering kan leda till sanktionsavgift.

Har du frågor om hur du ska rapportera din fiskeresa är du välkommen att kontakta någon av våra kontaktpersoner som du hittar till höger på sidan.

Avdelningen för fiskförvaltning/Enheten för landningskontroll
dokumentation@havochvatten.se

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Yrkesfiske