Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Handbok Yrkesfiske

Instruktion för att fylla i pappersloggbok

Du ska använda din nya pappersloggbok senast från och med den 1 januari 2017, men om du vill kan du börja redan idag.

Oavsett om du börjar använda den nya loggboken idag eller efter årsskiftet ska du inte använda den gamla mer när du har bytt. De överblivna sidorna i den gamla loggboken kan du låta sitta kvar, du behöver inte skicka in oanvända blad till oss.

Här nedanför beskriver vi i detalj det som är nytt i loggboken.

Redovisning av fångst

Nya koder

De tidigare minsta landningsstorlekarna har ersatts av minsta referensstorlek för bevarande. De nya redovisningsreglerna innebär att du vid fångst och landning alltid ska redovisa om din fångst är under eller om din fångst uppnår minsta referensstorlek för bevarande. Detta redovisar du med hjälp av koderna BMS och LSC:

  1. Koden LSC (Legally Sized Catch) använder du för att redovisa fångst som uppnår minsta referensstorlek för bevarande. Denna kod är aktuell för alla arter som behålls ombord, oavsett om de omfattas av landningsskyldighet eller inte.
  2. Koden BMS (Below Minimum Size) använder du för att redovisa fångst som är under minsta referensstorlek för bevarande. Denna kod är enbart aktuell vid fångst och landning av arter som omfattas av landningsskyldigheten.
  Ifylld blankett.

  Klicka på bilden för att göra den större.

  Koderna är förtryckta på loggbladen. För att redovisa om fångsten är under eller uppnår minsta referensstorlek för bevarande, ringar du in aktuell kod på loggbladet och fyller i vikten i respektive kolumn på raderna under.

  Om antalet kolumner på ett loggblad inte räcker till för att redovisa alla arter ska ett nytt loggblad i loggboken användas. På det andra loggbladet uppger du samma information om fiskeresan (avresa, ankomst osv.) som på det föregående bladet.

  Vilka fångsmängder ska redovisas

  Du måste redovisa fångstmängden av en art i loggboken senast när vikten överstiger 50 kilo levande vikt på fiskeresan. Om du till exempel gör två ansträngningar med 25 kilo av en art i respektive ansträngning ska samtliga 50 kilo redovisas på det andra draget. Naturligtvis är det tillåtet, och kanske till och med att föredra, att redovisa fångsten redan från 0 kilo på den ansträngning där fångsten hör hemma. På så vis har du alltid koll på siffrorna och de totala fångstmängderna som finns ombord.

  Fångst av lax, öring och hummer ska du, precis som tidigare, alltid redovisa från 0 kilo och antal individer, likaså om du ska sumpa fångsten till havs. Antalet individer skriver du i anslutning till vikten.

  Redovisning av utkast

  Nya koder

  De nya redovisningsreglerna innebär också att du behöver dela upp och redovisa dina utkast efter vilken typ av utkast som du har gjort. De olika utkasten redovisar du med hjälp av koderna DIS, DIM, ROV:

  Ifylld blankett.

  Klicka på bilden för att göra den större.

  1. Koden DIS (Discard) använder du för att redovisa tillåtna utkast, till exempel utkast av arter som inte omfattas av landningsskyldigheten, vid utkast av förbjudna arter eller då arter undantagits från landningsskyldigheten på grund av hög överlevnad. Observera att high-grading av fångst fortsatt är förbjudet.
  2. Koden DIM (De minimis) använder du i vissa definierade fisken där en art undantagits från landningsskyldigheten.
  3. Koden ROV (Rovdjurskadad fångst) använder du vid utkast av rovdjurskadad fångst

  Koderna är förtryckta på loggbladen. För att redovisa om fångsten är under eller uppnår minsta referensstorlek för bevarande, ringar du in aktuell kod på loggbladet och fyller i vikten i respektive kolumn på raderna under.

  Vilka utkastmängder ska redovisas?

  Arter som inte får tas iland ska kastas tillbaka till havet. De utkastade fångsterna ska redovisas i loggboken men räknas inte av kvoten. Vid utkast av kvoterade arter måste du redovisa dina utkast från 0 kilo. När det gäller utkast av okvoterade arter måste du redovisa dina utkast från 50 kilo. Utkast vid pelagiskt fiske där fångsten förvaras osorterad i bulk ska redovisas från 50 kilo.

  Vid redovisning av utkast behöver du inte ange om utkastad fångst är under eller uppnår minsta referensstorlek för bevarande.

  Redovisning av landning

  Precis som tidigare gäller att alla fångster som du tar i land ska redovisas från 0 kilo per art i landningsdeklarationen. Nytt är att du ska ange om fångsten som landas är över eller uppnår minsta referensstorlek för bevarande. Du anger detta genom att skriva den landade vikten i samma kolumn som den fångade. Se lathunden för detaljer.

  Om fångst behålls ombord för att landas vid ett senare tillfälle ska detta redovisas från 0 kilo på en egen rad i loggboken.

  Ifylld blankett.

  Klicka på bilden för att göra den större.

  Redovisning av fisketid

  En nyhet i loggboken är att det blir tydligare var du skriver uppgifter om sättning och upptag av redskap, samt hur många timmar redskapet har fiskat. Du fyller i respektive uppgift i respektive kolumn.

  Behandling av personuppgifter

  Information om hur dina personuppgifter behandlasPDF.

  Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

  Taggar: Handbok Yrkesfiske