Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Yrkesfiske

Kust- och sötvattensjournaler

Här hittar du information för dig som yrkesfiskar småskaligt med mindre båtar i hav och insjöar.

Kustfiskejournal

Uppgifter i kustfiskejournalen kan enkelt registreras elektroniskt via vår hemsida eller din pappersjournal. Hur ofta du ska rapportera beror på ditt fiske. En journal skickas ut när du beviljats din licens.

Vill du rapportera via e-journal?

Du som fiskar i havet, antingen i Västerhavet eller Östersjön, har möjlighet att rapportera elektroniskt istället.

Fyll i ditt namn, personnummer, telefonnummer och e-postadress via ett formulär som du hittar här, eller skicka in uppgifterna. Vi skapar sedan ett användarkonto så att du kan logga in via vår hemsida.

Sötvattensjournal

Du som fiskar i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren eller Storsjön i Jämtland ska rapportera ditt fiske i en sötvattensjournal. En journal skickas ut när du beviljats en licens.

Årlig fångstrapport för inlandsfiske

Du som fiskar i övriga sjöar ska rapportera ditt fiske en gång om året.
Blanketten för inlandsfiske hittar du här

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Yrkesfiske