Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Dags för ny e-loggbok

HaV har startat upp ett projekt för att ta fram ett nytt system för elektronisk fångstrapportering som skall ersätta den nuvarande e-loggboken vCatch. Den nya lösningen skall öppna upp möjligheten för alla yrkesfiskare att rapportering elektroniskt och vara den enda e-vägen för fångstrapportering in till HaV.

Laptop.

Fotograf: Maja Kristin Nylander

Stor vikt i framtagandet av det nya systemet kommer att läggas på användarvänlighet med anpassning till fler tekniska möjligheter efter användarnas behov.

Genom smartare systemlösningar, automatiserade flöden och feedback i realtid, ska det bli enklare att göra rätt i sin fångstrapportering.

Projektet drivs i samarbete med yrkesfisket och användarna på HaV och kommer att pågå under år 2019-2020.

Aktiviteter under 2018

- Vi har under hösten haft en uppstartsfas där vi har samlat in synpunkter från olika delar av yrkesfisket och målgrupper på HaV. Detta har gjorts genom träffar i olika forum, intervjuer och studiebesök hos yrkesfiskarna samt tittat på andra länders rapporteringssystem. Vi har även haft en webbenkät ute för att ta reda på hur yrkesfiskarna upplever dagens fångstrapportering, hur den fungerar och vad som kan bli bättre. Allt detta har gett oss en bra grund i vårt fortsatta arbete framåt, säger Sandra Höglund, produktägare för projektet.

Enkäten gav många bra synpunkter

Vi fick bra respons på höstens webbenkät. Merparten av dem som svarade på enkäten använder e-loggbok eller pappersloggbok för sin rapportering. Svaren var jämnt fördelade mellan fiske i Västerhavet respektive Östersjön.

Av enkätsvaren framgår att många tycker att dagens rapportering är tidskrävande. När det gäller rapporteringsmetod vill de allra flesta som idag rapporterar via e-loggboken helst använda sig av dator. Många av de som idag använder sig av pappersloggbok vill fortsätta med det, alternativt nyttja en mobilanpassad lösning.

De aktiviteter som upplevs mest problematiska under fiskeresan är rapportering av fångst, förhandsanmälan och positionsuppgifter. Avresa är den aktivitet som flest upplever som enkel att rapportera.

- Vi är glada att så många tog sig tid att svara på enkäten och lämnade synpunkter. Vi hoppas på ett fortsatt intresse om att delta i arbetet att ta fram den nya e-loggboken.

Arbetet fortsätter

Under början av 2019 kommer projektet fortsätta att samla in synpunkter från olika målgrupper för att ta fram koncept och idéer som därefter testas och utvärderas. Utvecklingsarbetet sker kontinuerligt under året i nära samarbete med användarna, för att arbeta fram ett så bra verktyg som möjligt.

Vill du vara med i det fortsatta arbetet med att ta fram den nya e-loggboken?

Kontakta oss gärna via mejl för mer information: eloggboken@havochvatten.se.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut