Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Dags för ny e-loggbok

2018 startade HaV ett projekt för att ta fram ett nytt system för elektronisk fångstrapportering som ska ersätta den nuvarande e-loggboken vCatch. Den nya lösningen ska göra det möjligt för alla yrkesfiskare att rapportera sin fångst elektroniskt.

Laptop.

Illustration: Per Rosenberg, Gustav Ågren.

När man tar fram det nya systemet läggs stor vikt vid användarvänlighet och mobilanpassning efter användarnas behov.

Genom smartare och modernare lösningar, automatiserade flöden och feedback i realtid blir det "lätt att göra rätt" i sin fångstrapportering, som är mottot för projektet i arbetet med den nya e-loggboken.

Projektet drivs i samarbete med yrkesfisket, användarna på HaV och kommer att pågå under år 2019-2020.

Detta händer under 2019

Under uppstartsfasen samlade projektet in behov och önskemål från olika delar av yrkesfisket och målgrupper på HaV. Detta gjordes genom ett flertal studiebesök runt om i landet, intervjuer och workshops. Det gjordes också en kompletterande webbenkät som gav svar på hur yrkesfiskarna upplever dagens fångstrapportering, hur den fungerar och vad som kan bli bättre.

- Allt detta har gett oss en bra grund i vårt fortsatta arbete framåt, säger Sandra Höglund, produktägare för projektet.

Projektet har gått in i nästa fas som är koncept- och designfasen där man har börjat ta fram skisser och prototyper utifrån de förslag och åsikter som samlats in. Nästa steg blir att presentera dessa för användarna för att få feedback till det fortsatta arbetet.

- Vi vrider och vänder på allt för att kunna anpassa verktyget och dess innehåll på ett så bra sätt som möjligt för användarna. Det är därför viktigt att de är med genom hela processen och får tycka till, säger Sandra Höglund.

Vill du vara med i det fortsatta arbetet med att ta fram den nya e-loggboken?

Kontakta oss gärna via mejl för mer information: eloggboken@havochvatten.se.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut