Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Enkät om rapportering av främmande arter

I arbetet med att ta fram det nya systemet för elektronisk fångstrapportering skulle vi vilja ställa några frågor om rapportering och upptäckt av okända/främmande/hotade arter. Frågorna är riktade till dig som yrkesfiskare och är värdefulla för oss i vårt fortsatta arbete framåt. Stort tack!

Beskrivning av Invasiv främmande art: Främmande arter är de som med människans hjälp sprids utanför sina naturliga utbredningar. I sina nya miljöer kan de bli harmlösa eller orsaka stor skada. De som är invasiva, har stor risk att skada biologisk mångfald och ekosystemtjänster, men de kan även ha betydenade negativa effekter på människors hälsa och ekonomi. Därför är det viktigt att motverka introduktion och spridning av invasiva främmande arter i svenska vatten.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 9 december klockan 23.30.
Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut