Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Årets rapport om fisk- och skaldjursbestånden är klar

Rapporten ”Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2018” ger en samlad översikt av hur våra kommersiellt viktigaste fiskar och skaldjur mår i havet och de stora sjöarna Vänern, Vättern, Hjälmaren och Mälaren.

Innehållet är framtaget av Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Läs rapporten här.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut