Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Yrkesfiske

Upphävande av fångstmängderna för fiske efter torsk i Skagerrak på kustkvoten

Med hänvisning till nuvarande kvotnyttjande på kustkvoten har Havs- och vattenmyndigheten beslutat att fiske efter torsk med passiva redskap i Skagerrak på kustkvoten ska bedrivas utan fångstmängder per tvåveckorsperiod under återstoden av år 2018.

Kustkvoten för torsk i Skagerrak bedöms inte fiskas upp om fångstmängderna inte höjs. Utrymme bedöms finnas för att ta bort fångstmängderna under återstoden av år 2018 från och med den 9 april 2018.

Bilaga: HVMFS 2018:4PDF

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Yrkesfiske