Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Handbok för registrering av blåfenad tonfisk som bifångst

Inget svenskt riktat fiske efter blåfenad tonfisk är tillåtet. Inom vissa fisken är det dock tillåtet att landa mindre oavsiktliga bifångster. Om ett fartyg får fisken som bifångst krävs en speciell registrering av fångsten.

När ett fartyg får blåfenad tonfisk som bifångst i det pelagiska fisket (se
artikel 15 i förordningen (EU) nummer 1380/2013) krävs en speciell registrering i den så kallade ICCAT-portalen. Vi har nu publicerat en lathund som visar hur du registrerar ett konto till portalen samt hur du registrerar fångst och försäljning.

Registrering av Blåfenad tonfisk i ICCAT-portalenPDF

Läs först Information om regler vid bifångst av blåfenad tonfisk för att klargöra om bifångsten av blåfenad tonfisk får behållas ombord, landas och försäljas, eller om den ska återutsättas.

Rapportera fynd av blåfenad tonfisk i Skagerak

Blåfenade tonfiskar siktas allt oftare i våra vatten under sensommar och höst.

Havsfiskelaboratoriet SLU Aqua bedriver tillsammans med DTU Aqua och WWF ett projekt för att fånga, märka och släppa blåfenade tonfiskar i Skagerrak. Det är ett led i att följa utvecklingen av beståndet och vart de simmar. Vi är beroende av andras observationer av tonfisk för att veta var vi ska göra fiskeförsök.

Rapportera observationer av blåfenad tonfisk i Skagerak till:

andreas.sundelof@slu.se

eller

massimiliano.cardinale@slu.se

Ange antal, storlek, position och simriktning.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut