Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Förbud för visst svenskt trålfiske i Östersjön

Från och med 22 maj gäller förbud för visst svenskt trålfiske i EU:s fiskevatten i Östersjön inom ICES-delområden 22-29.

Detta beslut är upphävt, här hittar du mer information.

Årets svenska kustkvot av skarpsill om 248 ton i EU:s fiskevatten i Östersjön är till stor del uppfiskad. Därför förbjuds svenskt trålfiske med
en maskstorlek mindre än 32 mm i området från och med den 22 maj 2017, för fartyg som inte har särskilt pelagiskt tillstånd.

Bilaga: HVMFS 2017:5PDF

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut