Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Förbud för visst trålfiske i Skagerrak/Kattegatt under perioden 1 januari – 30 september varje år

Havs- och vattenmyndigheten har beslutat att förbjuda användning av trål i Skagerrak/Kattegatt med en maskstorlek om minst 16 millimeter men mindre än 32 millimeter under tiden den 1 januari till och med den 30 september varje år.

Bilaga: HVMFS 2017:2PDF

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut