Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Regler för fartyg med fångst ombord som lägger till utanför EU

Den 1 juli 2015 trädde den nya kontrollplanen för NEAFC i kraft. Nu finns en manual för svenska fartyg, med fångst ombord, som ska anlöpa norsk hamn (alternativt hamn i annat tredje land).

Den 1 juli 2015 trädde den nya kontrollplanen för NEAFC i kraft. Från och med detta datum kom kontrollplanen att omfatta både fryst och färsk fisk.

För de tredjelandsfartyg som vill landa sin fångst i Sverige gäller följande:

  1. Ett tredjelandsfartyg som vill landa fryst fisk i Sverige ska anmäla detta 72 timmar innan ankomst. Göteborg är utpekad landningshamn.
  2. Ett tredjelandsfartyg som vill landa färsk fisk i Sverige ska anmäla detta 4 timmar innan ankomst. Utpekade hamnar framgår av våra förskrifter (FIFS 2004:25 9).

För svenska fartyg som ska anlöpa norsk hamn (alternativt hamn i annat tredje land) hittas information under länken nedan.

Manual för att skapa konto hos NEAFCPDF

För ytterligare information hänvisas till norska fiskeridirektoratets hemsida, www.fiskeridirektoratet.no alternativt norska FMC.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut