Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Förbud mot svenskt fiske av lax i Östersjön inom ICES-delområde 30 från och med den 18 juli 2016

Från och med den 18 juli 2016 är svenskt fiske av lax i Östersjön inom ICES-delområde 30 förbjudet.

Årets svenska fördelade kvot om 7 500 stycken laxar inom ICES-delområde 30 i Östersjön är i det närmaste uppfiskad. Havs- och vattenmyndigheten har därför beslutat förbjuda svenskt fiske av lax i området från och med den 18 juli.

Efter den 19 juli är det också förbjudet att landa eller omlasta lax som fång­­ats i förbuds­om­rådet under tillåten tid med fiskfällor, tinor/mjärdar, ryssjor och bottegarn. Sådan lax får inte heller försäljas i första led efter den 20 juli.

Förbudet att landa, omlasta och sälja gäller inte fångster av lax i pelagiskt fiske respektive i laxfiske med andra redskap än ovan nämnda eftersom sådana fångster omfattas av landningsskyldighet.

Laxfiske med andra redskap anses i detta fall vara garn/nät-fiske med en maskstorlek om 157 mm eller större eftersom lax är en angiven målart enligt bilaga III till Rådets förordning (EG) nr 2187/2005. Lax som fångas med sådan maskstorlek omfattas därför av landningsskyldighet även i de fall redskapet används i fiske efter andra målarter än lax.

Bilaga: HVMFS 2016:23PDF

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut