Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Fiskar Yrkesfiske

Ny guide för hajar och rockor i Västerhavet

Bestånden av hajar och rockor i Västerhavet har minskat kraftigt. Nu behöver vi din hjälp med att rapportera in fynd. Vi har tagit fram en guide som hjälper dig att identifiera kända arter.

– Mer kunskap om de hotade arterna behöver tas fram för att få fler att
rapportera in fynd. Men, särskilt rockor kan vara svåra att artbestämma
och det har saknats lättillgänglig information om hur man känner igen
dem, säger Anna Karlsson, utredare på HaV.

I svenska vatten förekommer ett tiotal arter regelbundet, exempelvis pigghaj och småfläckig rödhaj.

– Tyvärr har bestånden av såväl hajar och rockor minskat kraftigt under lång tid, främst på grund av storskaligt fiske. Flera av de arter som tidigare var vanliga har blivit mycket ovanliga, säger Mikael Svensson på ArtDatabanken.

Havs- och vattenmyndigheten och ArtDatabanken, vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, har nu tagit fram en bestämningsguide som gör det möjligt att identifiera de arter av broskfiskar (hajar, rockor och havsmusfiskar) som är kända från svenska vatten.

Guiden kommer att skickas ut till yrkesfiskare på västkusten under nästa vecka.

Mer information

Här kan du ladda ner guiden ”Västerhavets hajar och rockor”

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Fiskar Yrkesfiske