Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Stopp för torskfiske i Skagerrak  från och med den 3 december 2014

Årets svenska kvot av torsk i Skagerrak är i det närmaste upp­fis­kad. HaV har därför beslutat för­bjuda svenskt fiske av torsk i området från och med den 3 december 2014 och fram till årets slut.

Efter den 4 december är det också förbjudet att landa eller omlasta torsk som fång­­ats i förbuds­om­rådet under tillåten tid. Försäljning i första led är inte heller tillåten efter den 5 december.

Bilaga: HVMFS 2014:28PDF

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut