Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Höjning av fångstmängderna för räka i Skagerrak och Kattegatt

Beståndsutvecklingen för räkan är god enligt Internationella Havsforskningsrådet (ICES).

Havs- och vattenmyndigheten bedömer därför efter kontroll av utnyttjad kvot att fångstmängderna kan höjas.Ändringarna gäller ifrån 11 november och uppdaterade mängder finns i bifogad föreskrift.

Bilaga: HVMFS 2014:27PDF


Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut