Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Information om nytt sätt att rapportera i e-loggboken vid fiske i norsk zon

När ett svenskt fartyg bedriver fiske i norsk zon gäller s.k. kuststatsjurisdiktion, d.v.s Norges regler gäller vid fiske på norskt vatten. Nu införs fler norska anmälningstyper i vCatch som du ska använda vid fiske i norsk zon i Nordsjön samt även i norsk zon i Skagerrak.

Enligt avtal mellan EU och Norge ska ett svarsmeddelande från norska myndigheterna skickas direkt till vCatch-klienten ombord på fartyget. För att kvittensen från Norge ska kunna visas i e-loggboken måste de norska anmälningarna skickas separat, d v s utöver de ordinarie rapporterna. Svarsmeddelandet för de norska anmälningarna visar om anmälan godkänts eller inte av norska myndigheter.

De anmälningar som ska skickas i e-loggboken vid fiske i norsk zon är:

  • Inträde i norsk zon (CREWS-COE)
  • Detaljerad fångstaktivitet (CREWS-DCA)
  • Föranmälan om ankomst (CREWS-POR)
  • Utträde ur norsk zon (CREWS-COX)
  • Avresa från norsk hamn (CREWS-DEP)
  • Anmälan om kontroll vid kontaktpunkt (CREWS-CON)
  • Föranmälan om omlastning (CREWS-TRA)
  • Kommunikationstest (CREWS-AUD)

Vid fiske i norsk zon i Skagerrak är två anmälningstyper undantagna, inträde i norsk zon (CREWS-COE) och utträde ur norsk zon (CREWS-COX). Dessa anmälningar behöver inte skickas vid gränspassage. 

För att kunna skicka och få svarsmeddelanden från Norge för de norska anmälningarna måste vCatch version 3.2.4 med listversion 109 vara installerad. Om du har redan har version 3.2.4 räcker det med att du hämtar den nya listan 109 för att alla de norska meddelandena ska vara tillgängliga. 

Ny listversion eller ny version av vCatch hämtar du som vanligt med knapparna i vCatchklienten under ”Hjälp – Om vCatch”.

Installera nya versionen samt listan snarast eller senast innan första fiskeresan till norsk zon efter årsskiftet.

Här hittar du en instruktionsfilm om hur du rapporterar i norsk zon.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Publicerad: 2013-12-18

Hjälpte informationen på sidan dig?

Kontakta sidansvarig Webbredaktionen