Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Särskilda tillstånd Yrkesfiske Östersjön

Fiske efter torsk i Östersjön

För att fiska med torskfångande redskap i Östersjön behöver du ett särskilt tillstånd. Från 1 januari 2018 infördes separata tillstånd för västra respektive östra Östersjön.

Vilka redskapsgrupper behöver du tillstånd för?

Ett torsktillstånd krävs för ett svenskt fiskefartyg som är minst 8 m långt för fiske i Östersjön med någon av följande redskapsgrupper:

  • trål, snurrevad eller liknande aktiva släpredskap med en maskstorlek på 105 mm eller mer
  • krokredskap vid fiske efter torsk
  • bottensatta nät, insnärjningsnät eller grimgarn med en maskstorlek på 110 mm eller mer

Tillstånd beviljas endast den fiskelicenshavare som använt sitt torsktillstånd under föregående kalenderår samt fiskat in infiskningskravet. Du behöver inte söka ett nytt torsktillstånd för nästa kalenderår om du har använt det under nuvarande och fiskat in infiskningskravet. Då skickas ett nytt ut automatiskt.

Vid byte av skrov, licensinnehavare eller distriktsbeteckning på fartyget ska du ansöka om nytt tillstånd. Observera att om din fiskelicens upphör att gälla under tillståndsperioden så upphör även ditt torsktillstånd.

Fiskestopp

Redskapsbegränsningar gäller under följande perioder:

  • en period från och med den 1 februari till och med den 31 mars 2018 i västra Östersjön (ICES delområden 22, 23 och 24), och
  • en period från och med den 1 juli till och med den 31 augusti i delar av östra Östersjön (ICES delområden 25 och 26).

Användningen av följande redskap är förbjudet under dessa perioder i aktuella områden.

  • trålar, snurrevad eller liknande redskap med en maskstorlek på 90 mm eller större, eller
  • nät/garn, insnärjningsnät eller grimgarn med en maskstorlek på 90 mm eller större, eller
  • bottenlinor eller långrevar

Det finns undantagsregler kopplat till perioderna med redskapsbegränsningar för båda dessa områden

Fiskefartyg som är mindre än 12 meter och som bedriver fiske på områden där vattendjupet är mindre än 20 meter omfattas inte av någon redskapsbegränsning under aktuella perioder.

Fiskefartyg oavsett fartygsstorlek har möjlighet att bedriva fiske med pilkmaskiner, burar, fiskfällor, tinor/mjärdar, ryssjor och krok även under aktuella perioder eftersom dessa redskap inte omfattas av någon redskapsbegränsning.

Fartyg med torsktillstånd i västra Östersjön

Fartyg med torsktillstånd i östra Östersjön

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Särskilda tillstånd Yrkesfiske Östersjön