Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Särskilda tillstånd Yrkesfiske

Fiske i norsk ekonomisk zon

Särskilt tillstånd krävs för fiske i norsk ekonomisk zon.

Följande norska föreskrifter ska du medföra ombord på fartyget vid fiske i norsk ekonomisk zon. Du är själv ansvarig för att gällande norska föreskrifter finns med.

Observera att uppdateringar sker löpande på norska Fiskeridirektoratets hemsida.

Norska föreskrifter
FöreskriftInnehållGäller frånGäller till

J-231-17

Forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører flagg fra medlemsstater i Den europeiske union (EU) i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen i 2018

01.01.2018

31.12.2018

J-228-2017

Forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører svensk flagg i Norges økonomiske sone sør for 62° N i 2018

01.01.2018

31.12.2018

J-95-2011

Forskrift om endring i forskrift om fremstilling for kontroll for utenlandske fartøy som driver fiske i Norges økonomiske sone

19.05.2011

 

J-14-2018

Utøvelsesforskriften

06.02..2018

 

J-148-2017

Forskrift om satellittbasert overvåkning av utenlandske fiskefartøys aktivitet i Norges indre farvann, sjøterritorium og økonomiske sone i fiskerisonen ved Jan Mayen

01.09.2017

 

J-94-2013

Forskrift om endring av forskrift om omregningsfaktorer fra produktvekt til rund vekt

18.04.2013

 

J-146-2017

Forskrift om utlendningers fiske og fangst i Norges økonomiske sone og landinger til norsk havn

01.09.2017

 

J-231-2017

Forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører svensk flagg i Norges økonomiske sone sør for 62° N i 2016

01.01.2018

31.12.2018

J-147-2017

Forskrift om elektronisk rapportering for utenlandske fiske- og fangstfartøy i Norges økonomiske sone, territorialfarvann og fiskerisonen ved Jan Mayen

01.09.2017

 

J-95-2011

 

Forskrift om fremstilling for kontroll for utenlandske fartøy som driver fiske i Norges økonomiske sone

 

19.05.2011


J-182-2017

Forskrift om endring i forskrift om utforming og innmontering av sorteringsrist i reketrål

25.10.2017


J-185-2017

Forskrift om endring i forskrift om utforming og innmontering av sorteringsrist i fisket etter kolmule og øyepål med småmasket trål

25.10.2017


J-142-2010

Forskrift om plikt for fiske- og fangstfartøy til å lytte på radio (kanal 16) og besvare anrop

23.06.2010


J-51-2016

Forskrift om krav til leider på fartøy som er underlagt havressurslovgivningen

30.04.2016


J-78-2014

Lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova)

07.03.2014


J-230-2013

Lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone

01.01.2014


J-231-2013

Lov 17. juni 1966 nr. 19 om forbud mot at utlendinger driver fiske m.v. i Norges territorialfarvann

01.01.2014


 

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Särskilda tillstånd Yrkesfiske

Publicerad: 2013-11-25
Uppdaterad: 2018-02-15

Hjälpte informationen på sidan dig?

Kontakta sidansvarig Webbredaktionen