Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Fritidsfiske Publikation Rapport

Rapporter som berör fritidsfiske

Omslag Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2019 (resurs- och miljööversikt)
Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2019 (resurs- och miljööversikt) En samlad resursöversikten av fisk- och kräftdjursbeståndens status i våra vatten.
Omslag Så förvaltas fiskresursen
Så förvaltas fiskresursen Fisken i havet är en resurs som rör sig fritt över nationella gränser. EU har därför en gemensam fiskeripolitik (GFP). Många arter som är viktiga för Sverige regleras inte i GFP och förvaltas därför nationellt.
Omslag Fritidsfisket i Sverige
Fritidsfisket i Sverige En inblick i fritidsfiskets omfattning under åren 2013-2017.
Omslag Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2018 (resurs- och miljööversikt)
Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2018 (resurs- och miljööversikt) Den 14:e utgåvan av den samlade resursöversikten av fisk- och kräftdjursbeståndens status i våra vatten.
Omslag Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2017 (resurs- och miljööversikt)
Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2017 (resurs- och miljööversikt) Den 13:e utgåvan av den samlade resursöversikten av fisk- och kräftdjursbeståndens status i våra vatten.
Omslag Torsk, fiskeregler och biologi
Torsk, fiskeregler och biologi De kustnära bestånden av torskfiskar är idag starkt hotade och flera åtgärder har vidtagits för att rädda dem. Förbudet är till för att skydda dessa fiskar under och efter leken.
Omslag Utvärdering av fiskefria områden
Utvärdering av fiskefria områden Fiskefria områden innebär fiskeförbud året runt i avgränsade områden. I den här rapporten sammanfattar vi och utvärderar resultaten av att inrätta fiskefria områden i regioner där fisk- och skaldjursbestånd varit märkbart försvagade.  
Omslag Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2016 (resurs- och miljööversikt)
Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2016 (resurs- och miljööversikt) Nu kan du läsa den tolfte utgåvan av den samlade resursöversikten av fisk- och kräftdjursbeståndens status i våra vatten.
Omslag Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2015 (resurs- och miljööversikt)
Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2015 (resurs- och miljööversikt) Nu kan du läsa den elfte utgåvan av den samlade översikten av fisk- och kräftdjursbeståndens status i våra vatten.
Omslag Åtgärder för att nå bevarandemålen i marina skyddade områden – fokus fiske
Åtgärder för att nå bevarandemålen i marina skyddade områden – fokus fiske I december 2013 fick HaV i uppdrag av regeringen att identifiera och se till att åtgärder vidtas i syfte att nå bevarandemålen, framförallt gällande det fiske som bedöms som skadligt. I den här lägesrapporten presenterar vi en tidsplan för det fortsatta arbetet.
Omslag Vägledning - reglering av fiske i marina skyddade områden
Vägledning - reglering av fiske i marina skyddade områden Under 2013 har Havs- och vattenmyndigheten tillsammans med de fem kustlänsstyrelserna Västerbotten, Stockholm, Östergötland, Halland och Västra Götaland arbetat fram en vägledning om reglering av fiske i skyddade områden.
Omslag Fisketillsyn i Västra Götaland
Fisketillsyn i Västra Götaland Sport- och fritidsfiske är populärt i Sverige. Varje år fiskar ungefär en miljon svenskar på sin fritid. Tillsammans motsvarar det ungefär 14 miljoner fiskedagar med olika redskap.
Omslag Svenskt fritidsfiske och fisketurism 2020
Svenskt fritidsfiske och fisketurism 2020 Havs- och vattenmyndigheten och Jordbruksverket presenterar för första gången en gemensam strategi för arbetet med fritidsfiskets och fisketurismens utveckling.
Omslag Fritidsfiske i Åtta fjordar
Fritidsfiske i Åtta fjordar Effekter på fritidsfisket efter införandet av ett fiskefritt område innanför Orust och Tjörn
Omslag Resurs- och miljööversikt 2012
Resurs- och miljööversikt 2012 Här kan du läsa om den aktuella situationen för fler än 40 olika fisk- och kräftdjursarter i hav och sötvatten, om yrkesfiskets fångster och utveckling samt om miljösituationen föregående år och hur det påverkat livet i hav och sjöar.
Omslag Fritidsfiske, fiskeförvaltning, fiske- och vattenvård
Fritidsfiske, fiskeförvaltning, fiske- och vattenvård Den här foldern om fiskevård riktar sig till fritidsfiskare och är framtagen av oss som ansvarig myndighet på miljöområdet för frågor om bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag och hav.
Omslag Att släppa tillbaka fisken levande
Att släppa tillbaka fisken levande Många fiskarter är fredade under vissa perioder eller i vissa områden. En del hotade arter är fredade hela året. Om du får en fredad fisk på kroken måste du släppa tillbaka den i vattnet. Hantera fisken rätt så ökar du chansen att den överlever.
Omslag Dioxingräns innebär stor omställning för fisket i norr
Dioxingräns innebär stor omställning för fisket i norr Om EU:s gränsvärden för dioxiner införs från årsskiftet kommer det att innebära en betydande omställning eller omfattande nedläggning av det norrländska fisket.
Omslag FINFO 2005:4 Etiska och biologiska aspekter på Catch and Release
FINFO 2005:4 Etiska och biologiska aspekter på Catch and Release Återutsättning av fisk i samband med fiske kan ske av flera olika skäl. Inom sportfisket har utsättning blivit vanligare när fiskeaktivitetens enda syfte är att fånga fisken för att därefter återutsätta den levande. Någon vedertagen svensk beteckning för detta specifika sätt att fiska finns inte och vi använder därför den engelska termen catch and release, förkortat c&r.
Omslag FINFO 2008:2 Fritidsfiskebaserat företagande i Sverige
FINFO 2008:2 Fritidsfiskebaserat företagande i Sverige I rapporten redovisas statistik över den fritidsfiskebaserade verksamheten i Sverige 2006. Statistiken bygger på en enkätundersökning som gick ut till 5 000 företag, och presenteras både för landet som helhet och uppdelat på NUTS II-regioner.
Omslag FINFO 2009:1 Fem studier om fritidsfiske 2002-2007
FINFO 2009:1 Fem studier om fritidsfiske 2002-2007 En rapport från Fiskeriverket innehållande fem delrapporter: Fritidsfiskets utövare 2006 Barns och ungdomars fiskevanor Hummerfiskets omfattning hösten 2007 Fritidsfiskets nätfångster av öring i Bottenhavet och Bottenviken Husbehovsfiske i Skagerack
Omslag Faror med levande agn
Faror med levande agn Levande agn kan komma loss och sprida sig så att inhemska arter konkurreras ut och sjukdomar sprids. De kan också bära med sig fripassagerare som larver, ägg, frön och sporer. Läs Fiskeriverkets rekommendationer om hur du kan minimera riskerna med levande agn. På svenska, engelska, och tyska.
Omslag Fiske 2020
Fiske 2020 På väg mot en ekosystembaserad fiskeriförvaltning. Med rapporten Fiske 2020 vill Fiskeriverket ge ett underlag för debatten om ett hållbart fiske. Vi vill visa på en väg som är långt ifrån enkel, men inte omöjlig, och som på tio års sikt kan leda till ett fiske som bedrivs ramarna för ett hållbart ekosystem.
Omslag Fritidsfiske och fritidsfiskebaserad verksamhet
Fritidsfiske och fritidsfiskebaserad verksamhet Fiskeriverket redovisar genom denna rapport fyra uppdrag som regeringen gav verket i juni 2006. Som grund för sina slutsatser har Fiskeriverket bl.a. genomfört två större enkätstudier. Studierna avser dels fritidsfiskets utövare, dels fritidsfiskebaserad verksamhet, i första hand i form av ett företagande.
Omslag Skarvskador
Skarvskador Kartläggning av för skarvskador speciellt utsatta fisken och skarvens effekter på ekosystemet
Omslag f-Fakta 2004:19 Havsfiskemetoder
f-Fakta 2004:19 Havsfiskemetoder Om havsfiskemetoder och havsfiskeredskap.
Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Fritidsfiske Publikation Rapport