Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Åtgärder för att bevara marina skyddade områden

Havs- och vattenmyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att identifiera vilka åtgärder som krävs för att nå bevarandemålet om ekologiska, sammanhängade och väl förvaltade marina skyddade områden.

Under FN:s havskonferens 2017 annonserade Sverige ett frivilligt åtagande om bevarandeåtgärder som rör fiske i marina skyddade områden. Det frivilliga åtagandet har nu blivit till ett regeringsuppdrag åt HaV.

Uppdragets fokus kommer att ligga på fiske och vilka effekter bottentrålning skapar inom marina skyddade områden, samt vilka åtgärder som bör vidtas för att nå de bevarandemål som Sverige satt upp. Det innebär att vi ska identifiera fiske som kan vara skadligt i skyddade områden, och eventuellt undanta särskilt känsliga områden från fiske. De områden som identifieras ska representera de marina livsmiljöerna som finns i Sverige.

Samtidigt ska vi utveckla det svenska fisket och uppmuntra till fiske som minskar belastningen på miljön och leder till sysselsättning i landets kustområden. Detta i linje med mål 14 i Agenda 2030. Vi kommer göra en utvärdering och sammanställning av kunskapsläget om hur trålning påverkar livet i marina skyddade områden, och vid behov föreslå åtgärder.

Uppdraget ska redovisas under 2018 och kommer innehålla en analys av ekonomiska och administrativa konsekvenser som åtgärdsförslagen kan ge.

Läs regeringens pressmeddelande här.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut